Bölüm İçi Etkinlikler


Tarih: 24.11.2021 (Çarşamba) 12:00 Yer: SAKAI/Ogr DEU Math Konuşmacı:Prof. Dr. Halil Oruç Özet: We present two theorems about the Fibonacci numbers. Zeckhendorf’s theorem represents every integer uniquely as a sum of Fibonacci numbers. Lame’s theorem uses the Fibonacci numbers to determine complexity of the Euclidean algorithm.

Tarih: 17.11.2021 (Çarşamba) 12:00 Yer: SAKAI/Ogr DEU Math Konuşmacı:Doç. Dr. Burcu Silindir Yantır Özet:In 1729, Goldbach sent a letter to Bernoulli asking whether it is possible to extend the factorial function to nonnegative real arguements. The answer for this question was studied by Bernoulli and Euler. In this talk, we will present the journey to ... Devamını oku... How did Euler discover the Gamma function?

Son Seminerler


Sedef Taşkın (DEU) Tarih: 27/12/2019, Saat:13:30 Yer: B256 Özet: Bu konuşmada, Ramsey teorinin temel taşlarından olan Hales-Jewett Teoremini tanıtacağız. Teoremin uygulamaları olarak van der Waerden teoremini ve Gallai-Witt teoremini kanıtlayacağız. Hales-Jewett Teoreminin bazı genellemelerinden bahsedeceğiz.

M. Pınar Eroğlu, Dokuz Eylül Üniversitesi.Tarih: 18 Aralık, 2019, Çarşamba, Saat: 14.45 – 16.15.Yer: Dokuz Eylül Üniv., Tınaztepe Yerleşkesi, Fen Fak. Matematik Böl. B256 nolu derslik.Özet: Bu seminerde, ilk olarak bir elemanın cebirsel derecesi ile onun kuvvet derecesi arasındaki ilişkiyi inceleyeceğiz. Daha sonra birimli halkaların kuvvet dereceleri üzerine konuşmaya devam edeceğiz.

Haydar Göral (DEU) Tarih: 13/12/2019, Saat:13:30 Yer: B256 Özet: Bu konuşmada Euler ve Dirichlet teoremlerinden başlayıp yakın geçmişte olan bazı önemli sonuçları konuşacağız.

Burak Turfan, Dokuz Eylül Üniversitesi.Tarih: 11 Aralık, 2019, Çarşamba, Saat: 14.45 – 16.15.Yer: Dokuz Eylül Üniv., Tınaztepe Yerleşkesi, Fen Fak. Matematik Böl. B256 nolu derslik.Özet: Bu konuşmada, Riemann zeta fonksiyonu ve çoklu zeta değerlerini tanıtacağım. Ayrıca, Riemann zeta fonksiyonunun çift tam sayılardaki değerleri için Euler’in formülünü göreceğiz. Riemann zeta fonksiyonu ve çoklu zeta değerleri arasında ... Devamını oku... Çoklu Zeta Değerleri

Çiğdem Yırtıcı, Stuttgart Üniversitesi.Tarih: 4 Aralık, 2019, Çarşamba, Saat: 14.45 – 16.15.Yer: Dokuz Eylül Üniv., Tınaztepe Yerleşkesi, Fen Fak. Matematik Böl. B256 nolu derslik.Özet: İki büyük cebir sınıfı, Frobenius cebirleri ve gendo-simetrik cebirler, bazı özel özelliklerle beraber eş-çarpım ile karakterize edilebilir. Fakat bunlar arasında farklılıklar vardır. Bu konuşmanın amacı Fang ve König tarafından kurulan gendo-simetrik ... Devamını oku... Frobenius Cebirleri, Gendo-Simetrik Cebirler, Eş-Çarpımlar ve Baskın Boyut