Son Seminerler / Etkinlikler


İrem Yıldız, Dokuz Eylül Üniversitesi.Tarih: 17 Ocak, 2023, Salı, Zaman: 13:30 – 15:30.Yer: Dokuz Eylül Üniv., Tınaztepe Yerleşkesi, Fen Fak. Matematik Böl. B206 nolu seminer/toplantı odası. (Online-Sakai-Graduate Meetings) Özet: Sonlu boyutlu -cebir üzerine Auslander-Reiten kuver, köşeleri ayrıştırılamaz modüllerin izomorfizm sınıflarından oluşan ve iki köşe , arasındaki okların sayısı ise Irr uzayının -boyutu ile verilen kuverdir.Bu ... Devamını oku... Kronecker-2 Cebirinin Auslander Reiten-Kuveri II

İrem Yıldız, Dokuz Eylül Üniversitesi.Tarih: 10 Ocak, 2023, Salı, Zaman: 13:30 – 15:30.Yer: Dokuz Eylül Üniv., Tınaztepe Yerleşkesi, Fen Fak. Matematik Böl. B206 nolu seminer/toplantı odası. (Online-Sakai-Graduate Meetings) Özet: Sonlu boyutlu -cebir üzerine Auslander-Reiten kuver, köşeleri ayrıştırılamaz modüllerin izomorfizm sınıflarından oluşan ve iki köşe , arasındaki okların sayısı ise Irr uzayının -boyutu ile verilen kuverdir.Bu ... Devamını oku... Kronecker-2 Cebirinin Auslander Reiten-Kuveri

İrem Yıldız, Dokuz Eylül Üniversitesi.Tarih: 20 Aralık, 2022, Salı, Zaman: 13:30 – 15:30.Yer: Dokuz Eylül Üniv., Tınaztepe Yerleşkesi, Fen Fak. Matematik Böl. B206 nolu seminer/toplantı odası. Özet: Bu konuşmada kuver temsilinin temellerini tanıtacağız. Basitleri yok eden ve ayrıştırılamazları ayrıştırılamazlara taşıyan bazı funktorlar tanımlayacağız, bu da hangi tür kuverlerin ayrıştırılamaz temsillerin sonlu sayıda izomorfizm sınıflarına sahip ... Devamını oku... Coxeter Funktorlar ve Gabriel Teoremi III

İrem Yıldız, Dokuz Eylül Üniversitesi.Tarih: 13 Aralık, 2022, Salı, Zaman: 13:30 – 15:30.Yer: Dokuz Eylül Üniv., Tınaztepe Yerleşkesi, Fen Fak. Matematik Böl. B206 nolu seminer/toplantı odası. Özet: Bu konuşmada kuver temsilinin temellerini tanıtacağız. Basitleri yok eden ve ayrıştırılamazları ayrıştırılamazlara taşıyan bazı funktorlar tanımlayacağız, bu da hangi tür kuverlerin ayrıştırılamaz temsillerin sonlu sayıda izomorfizm sınıflarına sahip ... Devamını oku... Coxeter Funktorlar ve Gabriel Teoremi II

İrem Yıldız, Dokuz Eylül Üniversitesi.Tarih: 6 Aralık, 2022, Salı, Zaman: 13:30 – 15:30.Yer: Dokuz Eylül Üniv., Tınaztepe Yerleşkesi, Fen Fak. Matematik Böl. B206 nolu seminer/toplantı odası. Özet: Bu konuşmada kuver temsilinin temellerini tanıtacağız. Basitleri yok eden ve ayrıştırılamazları ayrıştırılamazlara taşıyan bazı funktorlar tanımlayacağız, bu da hangi tür kuverlerin ayrıştırılamaz temsillerin sonlu sayıda izomorfizm sınıflarına sahip ... Devamını oku... Coxeter Funktorlar ve Gabriel Teoremi

Fatma Kaynarca, Afyon Kocatepe Üniversitesi.Tarih: 29 Kasım, 2022, Salı, Zaman: 13.00 – 16.30.Yer: Online-Sakai-Graduate Meetings Özet: Bu seminerde, sonlu boyutlu bir cebir üzerine kurulan modüllerin kategorisinde, neredeyse parçalanan dizilerin varlığı, funktorsal bir yaklaşımla ispatlanacaktır.

M. Pınar Eroğlu, Dokuz Eylül Üniversitesi. Tarih: 25 Ekim, 2022 , Salı, Zaman: 13.30 - 15:30 Yer: Dokuz Eylül Üniv., Tınaztepe Yerleşkesi, Fen Fak. Matematik Böl. B206 nolu seminer/toplantı odası. Özet: I.N. Herstein (1969), değişmeli olmayan basit bir A cebrinin kendisinden başka yüksek mertebeli tek komütatörünün [A,A] olduğunu göstermiştir. Bu seminerde, Herstein'ın yukarıdaki sonucunu birimli ... Devamını oku... Yüksek Mertebeli Komütatörler

Fatma Kaynarca, Afyon Kocatepe Üniversitesi.Tarih: 15 Kasım, 2022, Salı, Zaman: 13.00 – 14.00.Yer: Online-Sakai-Graduate Meetings Özet: Bir modül kategorisinin radikalinde bulunan morfizmler incelenirken ortaya çıkan neredeyse parçalanan diziler, parçalanan olmayan minimal kısa tam dizilerdir. Bu diziler 1974-1975’te Maurice Auslander ve Idun Reiten tarafından tanımlanmış olup sonlu boyutlu cebirlerin temsil teorisinde çok önemli rol oynarlar. Seminere ... Devamını oku... Neredeyse Parçalanan Diziler

Zübeyir Türkoğlu, Dokuz Eylül Üniversitesi.Tarih: 8 Kasım, 2022, Salı, Zaman: 13:30 – 15:30.Yer: Dokuz Eylül Üniv., Tınaztepe Yerleşkesi, Fen Fak. Matematik Böl. B206 nolu seminer/toplantı odası. Özet: Bu seminerde izoartin, izonoether ve izobasit modülleri ve halkaları hakkında konuşmaya devam edeceğiz, bkz. [1]. İlk önce sağ Noether halkasının yarı asal sağ izoartin halkalarına göre karakterizasyonlarını vereceğiz. ... Devamını oku... İzomorfizme kadar zincir koşullarına sahip modüller II

Zübeyir Türkoğlu, Dokuz Eylül Üniversitesi.Tarih: 18 Ekim, 2022, Salı, Zaman: 13:30 – 14:30.Yer: Dokuz Eylül Üniv., Tınaztepe Yerleşkesi, Fen Fak. Matematik Böl. B206 nolu seminer/toplantı odası. Özet: Bu seminerde izoartin, isonoether ve izobasit modülleri ve halkaları hakkında konuşacağız. Bu kavramlar, Facchini ve Nazemian tarafından [1] içinde tanıtıldı. bir halka olsun. Sağ bir -modülü izoartinian (izonoether) ... Devamını oku... İzomorfizme kadar zincir koşullarına sahip modüller