Committees

Bölüm Eğitim Komisyonu

Doç. Dr. İlhan KARAKILIÇ
Dr. Öğr. Ü. Meltem ADIYAMAN
Araş. Gör. Sedef ÖZCAN
Araş. Gör. Meltem GÜLLÜSAÇ

Bilgi İşlem Komisyonu

Araş. Gör. Dr. Cem ÇELİK

Burs Komisyonu

Prof. Dr. Başak KARPUZ
Doç. Dr. Sedef KARAKILIÇ
Öğr. Gör. Dr. Ali SEVİMLİCAN

Dış İlişkiler Koordinatörleri

Prof.Dr.Selçuk Demir (Bologna)
Araş.Gör. Meltem GÜLLÜSAÇ (Erasmus)
Dr. Öğr. Üyesi Aslı GÜÇLÜKAN İLHAN (Farabi)
Dr. Öğr. Ü. Murat ALTUNBULAK (Mevlana)

Sosyal Sorumluluk Komisyonu

Doç. Dr. Münevver Pınar EROĞLU

Engelsiz DEU Koordinatörü

Araş. Gör. Sedef ÖZCAN

Kalite Koordinatörü

Doç. Dr. Burcu SİLİNDİR YANTIR

Özdeğerlendirme Komisyonu

Prof. Dr. Başak KARPUZ
Doç. Dr. Burcu SİLİNDİR YANTIR
Doç. Dr. Salahattin ÖZDEMİR
Dr. Öğr. Üyesi Seçil GERGÜN
Araş. Gör. Derya BAYRIL AYKUT
Araş. Gör. Dr. Nazile Buğurcan DİŞİBÜYÜK

FEDEK ve Akreditasyon Komisyonu

Prof. Dr. Başak KARPUZ
Doç. Dr. Burcu SİLİNDİR YANTIR
Doç. Dr. Salahattin ÖZDEMİR
Dr. Öğr. Üyesi Seçil GERGÜN
Araş. Gör. Derya BAYRIL AYKUT
Araş. Gör. Dr. Nazile Buğurcan DİŞİBÜYÜK

Spor Koordinatörü

Araş. Gör. Dr. Sabri Kaan GÜRBÜZER

Uzaktan Öğretim Koordinatörü

Öğr. Gör. Dr. Volkan ÖĞER

Yan Dal Koordinatörü

Dr. Öğr. Ü. Meltem ADIYAMAN

Çift Anadal Koordinatörü

Dr. Öğr. Ü. Meltem ADIYAMAN

Bölüm Yatay Geçiş ve İntibak Komisyonu

Doç. Dr. Sedef KARAKILIÇ
Dr. Öğr. Ü. Gülter BUDAKÇI
Öğr. Gör. Dr. Meltem ALTUNKAYNAK

Seminer Komisyonu

Doç. Dr. Burcu SİLİNDİR YANTIR
Doç. Dr. Münevver Pınar EROĞLU

Mezunlarla İletişim Koordinatörü

Araş. Gör. Dr. Zübeyir TÜRKOĞLU

Bilim Şenliği ve Öğrenci Projeleri Sergisi Komisyonu

Doç. Dr. İlhan KARAKALIÇ
Araş. Gör. Derya Bayrıl AYKUT

Stratejik Plan Komisyonu

Prof. Dr. Noyan Fevzi ER
Prof. Dr. Gökhan BİLHAN

Akademik Performans Komisyonu

Doç. Dr. Engin MERMUT
Doç. Dr. Aslı GÜÇLÜKAN İLHAN

Bağımlılıkla Mücadele Komisyonu

Prof. Dr. Başak KARPUZ
Araş. Gör. Mustafa Kemal ALTINBAŞ

Kariyer Planlama Komisyonu

Dr. Öğr. Ü. Celal Cem Sarıoğlu
Kürşat Kelek (Öğrenci)