Geometri Grubu

Geometri grubu Diferansiyel Geometri, Hiperbolik Geometri, Cebirsel Geometri ve Aritmetik Geometri alanları ve bu alanların dokunduğu her tür matematikle ilgilenmektedir. Devam etmekte olan 2 güncel seminer vardır:

  • Cebirsel Geometri
  • Hiperbolik Geometri