Çift Anadal Programı

Matematik Bölümü Öğrencileri için ÇAP Bilgileri

Çift anadal programına başvurular Fakülte Dekanlığı’nca belirlenen tarihte başvuru formu, transkript ve ilgili yıldaki taban puandan yüksek puan aldığını ya da başarı sırasını gösteren belge ile ilgili Fakülte Dekanlığı’na yapılır. Her akademik yılın başında kontenjan belirtilerek çift anadal programı duyurulur.

Matematik Bölümü’nde çift anadal yapacak öğrenciler için başvuru koşulları:

  • Çift anadal programına Bilgisayar Bilimleri, Biyoloji, Fizik, İstatistik ve Kimya bölümü öğrencileri başvurabilirler.
  • Öğrenci anadal lisans programının en erken üçüncü yarıyılının, en geç beşinci yarıyılının başında olmalıdır.
  • Öğrencinin başvurduğu döneme kadar anadal programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması gerekir.
  • Öğrencinin başvurusu sırasındaki genel not ortalaması 4 üzerinden en az 2.00 veya 100 üzerinden en az 70 olmalıdır. Not ortalama koşulunu sağlayan öğrenciler anadal programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibariyle en üst %20’sinde bulunmalı veya çift anadal yapılacak programın ilgili yıldaki taban puanından az olmamak üzere puana sahip olmalıdır.
  • Başvuracak öğrenci Matematik Bölümü’nün yabacı dil muafiyet koşulunu sağlamalıdır.

Çift Anadal Programı Yönergesi

Çift Anadal Başvuru Formu

Bilgisayar Bilimleri Bölümü Öğrencileri için ÇAP Programı

Biyoloji Bölümü Öğrencileri için ÇAP Programı

Fizik Bölümü Öğrencileri için ÇAP Programı

İstatistik Bölümü Öğrencileri için ÇAP Programı

Kimya Bölümü Öğrencileri için ÇAP Programı