Genel Tanıtım

Matematik Bölümümüz 1991 yılında kuruldu. Lisans programına 1991 yılında başladı. Yüksek Lisans ve Doktora programımız 1993 yılında başladı. Bölümümüzün lisans ve lisansüstü dersleri ile Fen Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve üniversitemizin diğer fakültelerindeki hem lisans hem de lisansüstü matematik derslerini yürütmektedir. Gelişmekte olan bir bölüm olarak özellikle araştırma alanında kendini güçlendirmeyi ve çeşitli anabilim dallarında büyümeyi hedeflemektedir. Eğitim dili %100 İngilizcedir.
Matematik bölümümüz, vizyonu doğrultusunda çağın gereksinimlerini de dikkate alarak lisans eğitimi programını yenilemiş olup, zorunlu derslerle temel akademik matematiği ve matematiksel düşünceyi özümsetmeyi amaçlamakta, geniş bir yelpazeye sahip seçmeli derslerle de öğrencilerinin kariyer (akademik veya iş) hedefleri doğrultusunda kendilerini geliştirmelerine imkan sunmaktadır. Eğitim dilinin ingilizce olması, öğrencilerimizin hem ingilizce yayınları takip edebilmesini sağlamakta hemde mezuniyet sonrası daha kolay iş bulmasına sebep olmaktadır. Ayrıca, her yıl sınırlı sayıda başarılı öğrencinin bir dönemini veya bir yılını Erasmus programıyla yurt dışındaki, Farabi programıyla da yurt içinde anlaşmalı olan üniversitelerde okumalarına imkan sunmaktadır. Lisans eğitiminden farklı olarak, seçkin ve üretken kadrosuyla lisansüstü eğitim süresince onlara çalışma alanlarındaki yeni gelişmeleri aktararak aktif, üretken ve uluslararası nitelikli araştırmalar yapabilecek bir araştırmacı olmaya özendirmekte, ve akademik olarak gelişmelerini sağlamaktadır. Ayrıca bölümümüzde düzenlenen seminer, çalıştay, konferans vb. aktivitelerle sadece bölümümüz öğrencilerinin ve akademik personelinin değil, aktivite konusuyla ilgilenen matematikçilerin veya konuya ilgi duyan diğer disiplinlerdeki araştırmacıların bir araya getirilerek kaynaşmasını sağlamak, çalışma gruplarının oluşması ve ortak çalışmalar yapılması için uygun zemin hazırlanması hedeflenmektedir.
Güçlü bir matematiksel altyapı ile donanmış, uluslararası düzeyde araştırmalar yapabilecek, temel akademik matematiği ve matematiksel düşünceyi özümsemiş ve aldığı eğitimle gerek ülkemiz bilim hayatında, gerekse toplum ve iş yaşamında saygın yerler edinebilecek, kendine güvenen, çok yönlü düşünen, yeni gelişmeleri takip edebilen, sorumluluk sahibi bireyler yetiştirmek; dinamik kadrosuyla da disiplinler arası uyumlu çalışan, üretken, saygın, seçkin, ve daima gelişime ve değişime açık bir matematik bölümü olarak matematik bilimine, teknolojik gelişmelere ve topluma ışık tutmaktır.