Yandal Programı

Yandal programına başvurular Fakülte Dekanlığı’nca belirlenen tarihte başvuru formu ve transkript ile ilgili Fakülte Dekanlığı’na yapılır.

Her akademik yılın başında kontenjan belirtilerek yandal programı duyurulur.

 

Matematik Bölümü’nde yandal yapacak öğrenciler için başvuru koşulları:

  • Herhangi bir lisans programı bölümünden öğrenci yandal programımıza başvurabilir.
  • Öğrenci anadal lisans programının en erken üçüncü yarıyılının, en geç altıncı yarıyılının başında olmalıdır.
  • Öğrencinin başvurduğu döneme kadar anadal programında aldığı tüm kredili dersleri başarıyla tamamlamış olması gerekir.
  • Öğrencinin başvurusu sırasındaki genel not ortalaması 4 üzerinden en az 2.00 veya 100 üzerinden en az 70 olmalıdır.
  • Öğrencinin anadal programından aldığı ve en az BB notu ile başardığı dersler icin muaf tutulma isteği Matematik Bölümü tarafından karara bağlanır.
  • Başvuracak öğrenci Matematik Bölümü’nün yabacı dil muafiyet koşulunu sağlamalıdır.

Yandal Programı Yönergesi

 

Sınıf Ders Kodu Ders Adı Ders Kredisi
1 MAT 1031 Calculus I 4-2-5
MAT 1032 Calculus II 4-2-5
2 MAT 2037 Linear Algebra I 4-0-4
MAT 2038 Linear Algebra II 4-0-4
MAT 2039 Differential Equations I 4-0-4
MAT 2043 Analysis I 4-2-5
3 5. Yarıyıldan bir ders 4-0-4
6. Yarıyıldan bir ders 4-0-4
4 7. Yarıyıldan bir ders 4-0-4
8. Yarıyıldan bir ders 4-0-4
Toplam 40-6-43

*5, 6, 7 ve 8. Yarıyıl dersleri Yandal Program Koordinatörü tarafından onaylanacaktır.

Başvuru Formunu indir