Kalite ve Akreditasyon

Öğretim amaçları (ÖA) şunlardır:

ÖA1: matematik alanında sağlam bir altyapıya sahip olmak ve edinilen bilgileri aktarabilmek
ÖA2: uluslararası bilimsel araştırmalar yapabilmek için gerekli yabancı dil bilgisine ve temel matematiksel yetkinliğe sahip olmak
ÖA3: analitik düşünme ve problem çözme yeteneğine sahip olmak,
ÖA4: matematikte kazandığı bilgi ve becerileri farklı disiplinlerde kullanabilmek,
ÖA5: yaşam boyu öğrenme ve kendini geliştirme bilincine sahip olmak,
ÖA6: toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak.

Program çıktıları (PÇ) şunlardır:

PÇ1. Matematik alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek
PÇ2. Matematik alanında edindiği bilgileri ortaöğretim seviyesine uyarlayarak aktarabilmek
PÇ3. Problem çözme, akıl yürütme, ilişkilendirme ve genelleme becerisine sahip olmak
PÇ4. Matematiğin kullanıldığı alanlarda bilgiye erişebilme; gerekli kaynak araştırması yapabilme becerisine sahip olmak
PÇ5. Bilim ve Teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanabilmek
PÇ6. Matematik ve ilgili alanlardaki bir çalışmayı bireysel veya ekip olarak sürdürmek ve sonuç çıkarma sürecinde etkin olmak
PÇ7. Kurduğu modellere ve çözümlere eleştirel bakabilmek ve yenileyebilmek
PÇ8. Kuramsal ve teknik bilgilerini gerek detaylı olarak uzman kişilere, gerekse basit ve anlaşılır bir şekilde uzman olmayan kişilere rahatça aktarabilmek
PÇ9. İngilizceyi Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanabilmek, yurtiçi ve yurtdışı meslektaşlarıyla rahat bir şekilde iletişim kurabilmek, periyodik literatürü takip edebilmek
PÇ10. Matematik alanında yaygın olarak kullanılan yazılımlara aşina olmak ve en az bir programı etkin bir şekilde kullanabilmek
PÇ11. Dahil olduğu projelerin tüm aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket edebilmek
PÇ12. Matematikteki soyut kavramları bilimsel yöntemlerle somut olaylara bağlayabilmek, sonuçları incelemek ve yorumlamak
PÇ13. Matematikte kazandığı bilgi ve becerileri farklı disiplinlerde kullanabilme ve uygulayabilmek.

Yapılan Anket Örnekleri

https://math.deu.edu.tr/wp-content/uploads/2024/05/Ornek-ders-degerlendirme-anketi.docx

 

DEU Matematik Bölümü Danışma Kurulu Üyeleri

Adı Soyadı

Kurum

Doç.Dr. Engin Mermut

Dokuz Eylül Üniv. Fen Fak. Matematik Böl.

Doç.Dr. Sedef Karakılıç

Dokuz Eylül Üniv. Fen Fak. Matematik Böl.

Prof. Dr. Engin Büyükaşık

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

Ahmet İlhan

Ecospend

Zerrin Benal Hepsöğütlü

Konak Atatürk Lisesi

Yılmaz Aksoy

Wipotec GmbH, Almanya

Aylin Demirel

Alfagen Eğitim Kurumları