Aritmetik Grubu

DEU Aritmetik grubu temel olarak aritmetik motivasyonlu konuları çalışan öğretim üyelerinden ve aritmetiğe ilgi duyan öğrencilerden oluşmaktadır. Amacımız haftalık düzenli seminerler yapıp aritmetik ile ilgisi olan çeşitli konuları ve güncel gelişmeleri takip edip öğrenmektir. Zaman içerisinde analitik sayılar teorisi, cebirsel sayılar teorisi, harmonik analiz, elek teknikleri, zeta fonksiyonları ve eğriler üzerindeki rasyonel noktalar gibi çeşitli konulara değineceğiz.  Öğrencilerin ve dışarıdan geleceklerin katılımlarını önemsiyoruz. Ayrıca dönemde bir ya da iki günlük bir toplantı (Arithmetica İzmir) düzenlemek temel hedeflerimiz arasındadır. Gerek seminerlerde gerekse toplantılarımızda yeni soruların ortaya çıkmasını ve bu sorulara ilgi duyan kişileri bir araya getirmeyi amaçlıyoruz.

Arithmetica İzmir 1, 16 Kasım 2018

Aritmetik Kış Okulu

Arithmetica İzmir 2, 10 Mayıs 2019