Komisyonlar

 

Fen Fakültesi Komisyonları

 

Doktora Yeterlik Komitesi

Başkan

Doç.Dr. Engin Mermut

Üye

Doç.Dr. Sedef Karakılıç

Üye

Doç.Dr. Selahattin Özdemir

Üye

Doç.Dr. Burcu Silindir Yantır

Üye

Dr.Öğr.Üyesi Celal Cem Sarıoğlu

Bölüm Komisyonları

Aylık Faaliyet Raportörü

Dr. Öğr. Üyesi Didem Coşkan Özalp

Üç Aylık ve Yıllık Faaliyet Raportörü

Öğr. Gör. Dr. Meltem ALTUNKAYNAK

Doç. Dr. Aslı Güçlükan İlhan

Sınav Programları Düzenlenmesi

Öğr. Gör. Dr. Meltem ALTUNKAYNAK

Ögr. Gör. Dr. Volkan ÖĞER

Araş. Gör. Dr. Cem ÇELİK

İdari İşlerin Düzenlenmesinin Programlanması

Ögr. Gör. Dr. Volkan ÖĞER

Araş. Gör. Dr. Cem ÇELİK

Bölüm Web Sayfası Sorumlusu

Araş. Gör. Dr. Cem ÇELİK

Lisansüstü Program Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Celal Cem SARIOĞLU

Eğitim Komisyonu

Doç. Dr. İlhan KARAKILIÇ

Doç. Dr. Meltem ADIYAMAN

Araş.Gör.Dr. Derya BAYRIL AYKUT

Araş. Gör. Sedef ÖZCAN

Bilgi İşlem Komisyonu

Araş. Gör. Dr. Cem ÇELİK

Burs Komisyonu

Prof. Dr. Başak KARPUZ

Doç. Dr. Sedef KARAKILIÇ

Öğr. Gör. Dr. Ali SEVİMLİCAN

Dış İlişkiler Koordinatörleri

Prof. Dr. Halil ORUÇ (Bologna)

Araş.Gör.Dr. Nazile Buğurcan DİŞİBÜYÜK (Erasmus)

Doç. Dr. Aslı GÜÇLÜKAN İLHAN (Farabi)

Dr. Öğr. Ü. Murat ALTUNBULAK (Mevlana)

Sosyal Sorumluluk Komisyonu

Doç. Dr. Münevver Pınar EROĞLU

Engelsiz DEU Koordinatörü

Araş. Gör. Sedef ÖZCAN

Kalite Koordinatörü

Doç. Dr. Burcu SİLİNDİR YANTIR

Sena Büyükdoğan (Öğrenci)

Özdeğerlendirme Komisyonu

Prof. Dr. Başak KARPUZ

Doç. Dr. Burcu SİLİNDİR YANTIR

Doç. Dr. Salahattin ÖZDEMİR

Dr. Öğr. Üyesi Seçil GERGÜN

Araş. Gör. Dr. Derya BAYRIL AYKUT

Araş. Gör. Dr. Nazile Buğurcan DİŞİBÜYÜK

FEDEK ve Akreditasyon Komisyonu

Prof. Dr. Başak KARPUZ

Doç. Dr. Burcu SİLİNDİR YANTIR

Doç. Dr. Salahattin ÖZDEMİR

Dr. Öğr. Üyesi Seçil GERGÜN

Araş. Gör. Dr. Derya BAYRIL AYKUT

Araş. Gör. Dr. Nazile Buğurcan DİŞİBÜYÜK

Spor Koordinatörü

Araş. Gör. Dr. Sabri Kaan GÜRBÜZER

Uzaktan Öğretim Koordinatörü

Öğr. Gör. Dr. Volkan ÖĞER

Yan Dal Koordinatörü

Doç. Dr. Meltem ADIYAMAN

Çift Anadal Koordinatörü

Doç. Dr. Meltem ADIYAMAN

Doç Dr. Çetin DİŞİBÜYÜK

Dr. Öğr. Ü. Didem COŞKAN ÖZALP

Yatay Geçiş ve İntibak Komisyonu

Doç. Dr. Sedef KARAKILIÇ

Dr. Öğr. Ü. Gülter BUDAKÇI

Öğr. Gör. Dr. Meltem ALTUNKAYNAK

Seminer Komisyonu

Doç. Dr. Münevver Pınar EROĞLU

Mezunlarla İletişim Koordinatörü

Araş. Gör. Dr. Zübeyir TÜRKOĞLU

Bilim Şenliği ve Öğrenci Projeleri Sergisi Komisyonu

Doç. Dr. İlhan KARAKALIÇ

Araş. Gör. Dr. Derya Bayrıl AYKUT

Stratejik Plan Komisyonu

Prof. Dr. Noyan Fevzi ER

Prof. Dr. Gökhan BİLHAN

Akademik Performans Komisyonu

Doç. Dr. Engin MERMUT

Doç. Dr. Aslı GÜÇLÜKAN İLHAN

Bağımlılıkla Mücadele Komisyonu

Prof. Dr. Başak KARPUZ

Araş. Gör. Sedef ÖZCAN

Kariyer Planlama Komisyonu

Dr. Öğr. Ü. Celal Cem Sarıoğlu

Ayşenur YAZICI 2022283124 (Öğrenci)

Akademik Teşvik Komisyonu

Doç.Dr. Engin Mermut (Bölüm Başkanı)

Prof.Dr. Başak Karpuz

Doç.Dr. Münevver Pınar Eroğlu

Araş.Gör.Dr. Cem Çelik

Arithmathic Öğrenci Topluluğu Danışmanı

Araş.Gör.Dr. Zübeyir Türkoğlu