Matematik Bölümü Öğrencileri için ÇAP Bilgileri

Çift anadal programına başvurular Fakülte Dekanlığı’nca belirlenen tarihte başvuru formu, transkript ve ilgili yıldaki taban puandan yüksek puan aldığını ya da başarı sırasını gösteren belge ile ilgili Fakülte Dekanlığı’na yapılır. Her akademik yılın başında kontenjan belirtilerek çift anadal programı duyurulur.

  • Matematik Bölümü öğrencileri Bilgisayar Bilimleri, Biyoloji, Fizik, İstatistik, Kimya ve Bilgisayar Mühendisliği bölümlerinin çift anadal programına başvurabilirler.
  • 2023 YKS girişli Matematik Bölümü öğrencileri ayrıca İşletme (İng-Tür), İktisat (İng-Tür) ve Ekonometri bölümlerinin çift anadal programına başvurabilirler.

Çift anadal yapacak öğrenciler için genel başvuru koşulları:

  • Öğrenci anadal lisans programının en erken üçüncü yarıyılının, en geç beşinci yarıyılının başında olmalıdır.
  • Öğrencinin başvurduğu döneme kadar anadal programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması gerekir.
  • Öğrencinin başvurusu sırasındaki genel not ortalaması 4 üzerinden en az 2.00 veya 100 üzerinden en az 70 olmalıdır. Not ortalama koşulunu sağlayan öğrenciler anadal programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibariyle en üst %20’sinde bulunmalı veya çift anadal yapılacak programın ilgili yıldaki taban puanından az olmamak üzere puana sahip olmalıdır.
  • Bölümler kendilerinin belirledikleri ekstra koşullar koyabilirler.

Başvuru dilekçesi başvuru yapılacak bölümün web sayfasından temin edebilir. Web sayfamızdaki Matematik Bölümüne gelecek öğrenciler için hazırlanmış başvuru dilekçesi de örnek olarak kullanılabilir.