Bölüm İçi Etkinlikler


Tarih: 23.06.2021 (Çarşamba) 11:30 Yer: SAKAI/Ogr DEU Math Konuşmacı: Abdullah Şafak Özet: Bu konuşmada öncelikle Jacobi sıfırlarında Fejer-Hermite tipi interpolasyonunu tanıtacağız. Sonra Bohman-Korovkin Teoremi tartışacağız. Son olarak Fejer-Hermite operatörünün yakınsaklığından bahsedeceğiz.

Tarih: 18.06.2021 (Cuma) 14:00 Yer: SAKAI/Ogr DEU Math Konuşmacı: Gürcihan Zaman Özet: Bu konuşmada, ilk olarak bulaşıcı hastalıkların epidemiyolojisiyle ilgili ve modellerde kullanılan bazı tanımları vereceğim. SIR model, SIR modelin matematiksel özelliklerinden ve Logistic modelin bir varyantı olan SIS modelden bahsedeceğim. Kurulan SIR modele demografi eklenip, modelin denge noktalarının yerel ve küresel kararlılığını anlatacağım. Konuşma, ... Devamını oku... Biyomatematiğin temelleri: Salgın hastalıkların matematiksel modellenmesi

Son Seminerler


Muhammed Deniz, Dokuz Eylül Üniv., Fen Fak. Fizik Bölümü. Tarih: 13 Mayıs, 2019, Pazartesi. Zaman: 14:30 – 16:00. Yer: Dokuz Eylül Üniv., Tınaztepe Yerleşkesi, Fen Fak. Matematik Böl. B206 nolu seminer/toplantı odası.

Sedef Taşkın, Dokuz Eylül Üniversitesi.Tarih: 8 Mayıs, 2019, Çarşamba. Zaman: 14:30 – 16:00.Yer: Dokuz Eylül Üniv., Tınaztepe Yerleşkesi, Fen Fak. Matematik Böl. B206 nolu seminer/toplantı odası.Özet: Bu konuşmada, öncelikle integral elemanlar hakkında son seminerde yaptıklarımızı hatırlayacağız. Daha sonra bütünleşik kapalı halkalara değinip örneklendireceğiz. Son olarak cebirsel elemanları ve cebirsel genişlemeleri tanıtacağız.

Sedef Taşkın (DEU) 03/05/2019, Saat: 10:00 Yer: B256 1860′ ta çığır açan raporunda Riemann, zeta fonksiyonunun asalların dağılımını anlamadaki rolünün çok önemli olduğunu gösterdi. Riemann, zeta fonksiyonunun analitik genişlemesini, sadece s=1′ de basit tekilliğiyle beraber, ispatladı. Bu konuşmada öncelikle gamma fonksiyonunu tanıtacağız. Daha sonra zeta fonksiyonunun analitik genişlemesinden bahsedeceğiz. Son olarak zeta fonksiyonunun fonksiyonel denklemini ... Devamını oku... Riemann Zeta fonksiyonunun analitik devamlılığı

Muhammed Deniz, Dokuz Eylül Üniv., Fen Fak. Fizik Bölümü. Tarih: 22 Nisan, 2019, Pazartesi. Zaman: 14:30 – 16:00. Yer: Dokuz Eylül Üniv., Tınaztepe Yerleşkesi, Fen Fak. Matematik Böl. B206 nolu seminer/toplantı odası.

Muhammed Deniz, Dokuz Eylül Üniv., Fen Fak. Fizik Bölümü. Tarih: 15 Nisan, 2019, Pazartesi. Zaman: 14:30 – 16:00. Yer: Dokuz Eylül Üniv., Tınaztepe Yerleşkesi, Fen Fak. Matematik Böl. B206 nolu seminer/toplantı odası.