Son Seminerler / Etkinlikler


Tarih: 23.06.2021 (Çarşamba) 13:00 Yer: SAKAI/Ogr DEU Math Konuşmacı: Şule Kılıçaslan Özet: Topolojik Data Analizi(TDA), verileri analiz etmek için topolojinin tekniklerini kullanan veözellikle son zamanlarda oldukça rağbet gören gelişmekte olan bir veri bilimi dalıdır. Şekiltanımlama (shape recognition), görüntü analizi (image analysis), bilgisayarlarla görü(computer vision), hesaplamalı biyoloji (computational biology), fonksiyonel beyin ağları(brain functional networks) ve finansal ... Devamını oku... Israrlı Homoloji

Tarih: 23.06.2021 (Çarşamba) 11:30 Yer: SAKAI/Ogr DEU Math Konuşmacı: Abdullah Şafak Özet: Bu konuşmada öncelikle Jacobi sıfırlarında Fejer-Hermite tipi interpolasyonunu tanıtacağız. Sonra Bohman-Korovkin Teoremi tartışacağız. Son olarak Fejer-Hermite operatörünün yakınsaklığından bahsedeceğiz.

Tarih: 18.06.2021 (Cuma) 14:00 Yer: SAKAI/Ogr DEU Math Konuşmacı: Gürcihan Zaman Özet: Bu konuşmada, ilk olarak bulaşıcı hastalıkların epidemiyolojisiyle ilgili ve modellerde kullanılan bazı tanımları vereceğim. SIR model, SIR modelin matematiksel özelliklerinden ve Logistic modelin bir varyantı olan SIS modelden bahsedeceğim. Kurulan SIR modele demografi eklenip, modelin denge noktalarının yerel ve küresel kararlılığını anlatacağım. Konuşma, ... Devamını oku... Biyomatematiğin temelleri: Salgın hastalıkların matematiksel modellenmesi

Tarih: 17.06.2021 (Perşembe) 12:00 Yer: SAKAI/Ogr DEU Math Konuşmacı: Beste Akdoğan Özet: Kriptografik bir araç olan sır paylaşımı, sır parçalarının grup üyeleri arasında dağıtılmasını sağlayan algoritmalardır. Bu algoritmalarda, belli sayıdaki grup üyesi kendi parçalarını bir araya getirerek, sırra erişebilir ya da değiştirebilir. 1979 yılında Adi Shamir ve George Blakley birbirlerinden bağımsız bir şekilde ilk sır ... Devamını oku... Sır paylaşım şemalarının matematiksel arka planı

Tarih: 26.05.2021 (Çarşamba) 12:00 Yer: SAKAI/Ogr DEU Math Konuşmacı: Dr. Öğr. Üyesi Aslı Gülçlükan İlhan Özet: Standart bir futbol topu, 12 beşgen ve 20 altıgen parçanın birbirine dikilmesiyle oluşur. Farklı sayılarda beşgen ve altıgen parçalar kullanarak bir futbol topu dikebilir miyiz? Futbol topu oluşturmak için başka poligonlar kullanabilir miyiz? Bu konuşmada bu soruların cevaplarını arayacağız. ... Devamını oku... Futbol Topunun Topolojisi

Tarih: 21.05.2021 (Cuma) 12:00 Yer: SAKAI/Ogr DEU Math Konuşmacı: Dr. Öğr. Üyesi Celal Cem Sarıoğlu Özet: Bu seminerin amacı Öklid düzleminin izometrilerini ve duvar kağıdı gruplarını tanıtmaktır. Duvar kağıdı grupları interaktif bir görsel materyallerle anlatılacaktır. Ayrıca duvar kağıdı gruplarının sayısının neden 17 tane olduğunun kanıtı yapılacaktır.

Tarih: 22.04.2021 (Perşembe) 12:00 Yer: SAKAI/Ogr DEU Math Konuşmacı: Prof. Dr. Başak Karpuz Özet: Çeşitli yaklaşımlar ile verilen (doğrusal olmayan) üç noktadan geçen çember denklemini elde edeceğiz.

Tarih: 29.04.2021 (Perşembe) 12:00 Yer: SAKAI/Ogr DEU Math Konuşmacı: Prof. Dr. Selçuk Demir Özet: √2 sayısının irrasyonel olduğunun değişik kanıtlarını paylaşıp tartışmayı planlıyoruz. Bir kanıtla ilgili soracağımız ilk soruları (etkin kanıt nedir, geometrik, analitik, ekstrem kanıt ne demek gibi) bu örnek üzerinden konuşup anlamaya çalışacağız.

Tarih: 24.03.2021 Çarşamba 12:00 Yer: SAKAI/Ogr DEU Math Konuşmacı: Araş Gör. Dr. Münevver Pınar Eroğlu Özet: Tayvan’ın başkenti Taipei’deki National Taiwan University’de ilk olarak 2015 yılında doktora sırasında akademik bir ziyaret için daha sonra 2017 yılında doktora sonrası araştırma (post-doktora) yapmak için akademik ziyaretlerde bulundum. Bu konuşmada, akademik kariyerimin iki önemli dönemini kapsayan bu ziyaretlerin ... Devamını oku... Tayvan’da Akademik Deneyim

Tarih: 09.03.2021 Salı 12:00 Yer: SAKAI/Ogr DEU Math Konuşmacı: Dr. Öğr. Ü. Aslı Güçlükan İlhan Özet: Yönlü çizge teorisinin birçok alana uygulamaları bulunmaktadır. Konuşmanın başında bunlara değineceğiz. Sonrasında ise bu teorinin, bölümümüzden birkaç Hoca ile bir Tübitak projesi kapsamında çalıştığımız problemler üzerinde nasıl karşılık bulduğunu anlatacağım. Genel olarak dar örtülerin sınıflandırılması üzerine çalışıyoruz. Dar örtüler, ... Devamını oku... Yönlü Çizgeler ve Dar Örtüler