Matematik Bölümü Öğrencileri için Yandal Bilgileri

Yandal programına başvurular Fakülte Dekanlığı’nca belirlenen tarihte başvuru formu ve transkript ile ilgili Fakülte Dekanlığı’na yapılır. Her akademik yılın başında kontenjan belirtilerek yandal programı duyurulur.

  • Matematik Bölümü öğrencileri Bilgisayar Bilimleri, Biyoloji, Fizik, İstatistik, Kimya ve Bilgisayar Mühendisliği bölümlerinin yandal programına başvurabilirler.
  • 2023 YKS girişli Matematik Bölümü öğrencileri ayrıca İşletme (İng-Tür), İktisat (İng-Tür) ve Ekonometri bölümlerinin yandal programına başvurabilirler.

Yandal yapacak öğrenciler için genel başvuru koşulları:

  • Öğrenci anadal lisans programının en erken üçüncü yarıyılının, en geç altıncı yarıyılının başında olmalıdır.
  • Öğrencinin başvurduğu döneme kadar anadal programında aldığı tüm kredili dersleri başarıyla tamamlamış olması gerekir.
  • Öğrencinin başvurusu sırasındaki genel not ortalaması 4 üzerinden en az 2.00 veya 100 üzerinden en az 70 olmalıdır.
  • Bölümler kendilerinin belirledikleri ekstra koşullar koyabilirler.

Başvuru dilekçesi başvuru yapılacak bölümün web sayfasından temin edebilir. Web sayfamızdaki Matematik Bölümüne gelecek öğrenciler için hazırlanmış başvuru dilekçesi de örnek olarak kullanılabilir.