Yönlü Çizgeler ve Dar Örtüler

Tarih: 09.03.2021 Salı 12:00

Yer: SAKAI/Ogr DEU Math

Konuşmacı: Dr. Öğr. Ü. Aslı Güçlükan İlhan

Özet: Yönlü çizge teorisinin birçok alana uygulamaları bulunmaktadır. Konuşmanın başında bunlara değineceğiz. Sonrasında ise bu teorinin, bölümümüzden birkaç Hoca ile bir Tübitak projesi kapsamında çalıştığımız problemler üzerinde nasıl karşılık bulduğunu anlatacağım. Genel olarak dar örtülerin sınıflandırılması üzerine çalışıyoruz. Dar örtüler, topolojik uzayların bir alt kümesidir ve onların farklı alanlara göre sınıflandırılması, kombinatoryal bir yapı olan yönlü çizgelerin belli grup etkileri altında sınıflandırılmasına karşılık gelmektedir. Son olarak verilen bir yönlü çizgeden nasıl dar örtü elde edilebileceğini, bir iki örnek üzerinden tartışacağız.