Bölüm İçi Etkinlikler


Tarih: 14.09.2021 (Salı) 14:00 Yer: SAKAI/Ogr DEU Math Konuşmacı:Prof. Dr. Selçuk Demir Özet:Bu konuşmada temel ve önemli matematiksel eşitsizlikler üzerine anlatımlar ve ispat yöntemleri dile getirilecektir.

Tarih: 26.08.2021 (Perşembe) 15:00 Yer: SAKAI/Ogr DEU Math Konuşmacı:Dr. Öğr. Ü. Celal Cem Sarıoğlu Özet:Bu konuşmada Arşimet’in Küre’nin yüzey alanı ve hacmini geometrik yöntemlerle nasıl hesapladığı, Girard’ın küresel üçgenlerin alan hesabı formulü’nün kanıtı ve Euler’in meşhur Karakteristik formülünün kanıtı anlatılacaktır.

Son Seminerler


Zübeyir Türkoğlu, Dokuz Eylül Üniversitesi.Tarih: 6 Kasım, 2019, Çarşamba, Saat: 14.45 – 16.15.Yer: Dokuz Eylül Üniv., Tınaztepe Yerleşkesi, Fen Fak. Matematik Böl. B256 nolu derslik.Özet: Bu seminerde, neredeyse parçalanan kısa tam dizilerden konuşmaya devam edeceğiz.

8 Kasım 2019 Cuma düzenlenecek olan Arithmetica İzmir 3 çalıştayımız MAD projesi kapsamında Türk Matematik Derneği tarafından desteklenmektedir. Türk Matematik Derneği’ne (TMD) ve MAD projesine destekleri için çok teşekkür ediyoruz. Yer: Dokuz Eylül Üniversitesi, Matematik Bölümü, B256 Tarih: 8 Kasım 2019 Davetli Konuşmacılar Ahmet Muhtar Güloğlu, İ. D. Bilkent Üniversitesi Faruk Temur, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Emrah Sercan ... Devamını oku... Arithmetica İzmir 3

Meltem GÜLLÜSAÇ, Dokuz Eylül Üniversitesi.Tarih: 30 Ekim, 2019, Çarşamba Saat: 14.45 – 16.15Yer: Dokuz Eylül Üniv., Tınaztepe Yerleşkesi, Fen Fak. Matematik Böl. B256 nolu derslik.Özet: Bu seminerde, saf tam diziler ve saf injektif modüllerin karakterizasyonundan bahsedecegiz.

Zübeyir Türkoğlu, Dokuz Eylül Üniversitesi.Tarih: 23 Ekim, 2019, Çarşamba, Saat: 14.45 – 16.15.Yer: Dokuz Eylül Üniv., Tınaztepe Yerleşkesi, Fen Fak. Matematik Böl. B256 nolu derslik.Özet: Bu seminerde, neredeyse parçalanan kısa tam dizilerden bahsedeceğiz. Bu kavram modüllerin kısa tam dizilerinin özel bir türüdür ve Artin cebirlerinin temsil teorisinde merkezi bir rol oynar.

Selçuk Demir (DEU)Yer: B256Tarih: 11 Ekim 2019, Saat: 10:30 Özet: Bu konuşmada Szemeredi teoreminin arkasındaki fikirlerden ve bu teoremin değişik varyasyonlarından bahsedilecektir.