Neredeyse Parçalanan Diziler

Fatma Kaynarca, Afyon Kocatepe Üniversitesi.
Tarih: 15 Kasım, 2022, Salı, Zaman: 13.00 – 14.00.
Yer: Online-Sakai-Graduate Meetings

Özet: Bir modül kategorisinin radikalinde bulunan morfizmler incelenirken ortaya çıkan neredeyse parçalanan diziler, parçalanan olmayan minimal kısa tam dizilerdir. Bu diziler 1974-1975’te Maurice Auslander ve Idun Reiten tarafından tanımlanmış olup sonlu boyutlu cebirlerin temsil teorisinde çok önemli rol oynarlar. Seminere bir modül kategorisinin radikalinin kısa tanımını verilerek başlanacaktır. Daha sonra indirgenmez morfizm, neredeyse parçalanan morfizm, minimal morfizm ve neredeyse parçalanan dizi kavramlarının tanımları, özellikleri ve bazı karakterizasyonları verilecektir.