Bölüm İçi Etkinlikler


Tarih: 06.07.2021 (Salı) 12:00 Yer: SAKAI/Ogr DEU Math Konuşmacı: Victor Blasco Özet: We could say, in some sense, that groups are the most simple algebraic objects . We often study groups as abstract notions, but viewing or “representing” them as groups of symmetries of other structures helps us to understand in a better way both ... Devamını oku... A brief introduction to Representation Theory

Tarih: 23.06.2021 (Çarşamba) 13:00 Yer: SAKAI/Ogr DEU Math Konuşmacı: Şule Kılıçaslan Özet: Topolojik Data Analizi(TDA), verileri analiz etmek için topolojinin tekniklerini kullanan veözellikle son zamanlarda oldukça rağbet gören gelişmekte olan bir veri bilimi dalıdır. Şekiltanımlama (shape recognition), görüntü analizi (image analysis), bilgisayarlarla görü(computer vision), hesaplamalı biyoloji (computational biology), fonksiyonel beyin ağları(brain functional networks) ve finansal ... Devamını oku... Israrlı Homoloji

Son Seminerler


Sinem Odabaşı, Institute of Physics and Mathematics, Science Faculty, The Universidad Austral de Chile (UACh).Tarih: 23 Temmuz, 2019, Salı. Zaman: 11:15 – 12:30.Yer: Dokuz Eylül Üniv., Tınaztepe Yerleşkesi, Fen Fak. Matematik Böl. B206 nolu seminer/toplantı odası.Özet: ‘Phantom fenomeni’ ilk olarak Herzog tarafından [Her07], daha sonra [FGHT13] deki yazarlar tarafından abelyen kuruluma başarılı bir şekilde aktarıldı. ... Devamını oku... Abelyen Kategorilerde İdeallerin Sonsuz Üstleri

Hakan Şanal, Dokuz Eylül Üniversitesi.Tarih: 29 Mayıs, 2019, Çarşamba. Zaman: 14:30 – 16:00.Yer: Dokuz Eylül Üniv., Tınaztepe Yerleşkesi, Fen Fak. Matematik Böl. B206 nolu seminer/toplantı odası.Özet: Seminere sağ izo-artin (izo-noether) halkalarla sağ artin (noether) halkaları karşılaştıran örneklerle devam edeceğiz. Daha sonra, bir izo-basit modülün endomorfizma halkasıyla ilgileneceğiz. Kaynaklar[1] A. Facchini and Z. Nazemian, Modules with ... Devamını oku... İzo-artin ve İzo-Noether Modülleri Üzerine – 2

Mutlu Koçar, Galatasaray Üniversitesi 24/05/2019, Saat: 10:30 Yer: B256 Özet: Bu konuşmanın ilk kısmında, verilen bir cebirsel denklemin orijin civarındaki kesirli kuvvet serisini bulmak için kullanılan Newton-Puiseux algoritmasını anlamaya çalışacağız. İkinci kısımda, genel üç terimli bir cebirsel denklemin çözümlerinin Mellin dönüşümünü tasvir edeceğiz.  Son kısımda, verilen genel üç terimli özel koşulları sağlayan cebirsel denklemin çözümlerini ... Devamını oku... Genelleştirilmiş Hipergeometrik Fonksiyonlar Cinsinden Cebirsel Fonksiyonlar

Hakan Şanal, Dokuz Eylül Üniversitesi. Tarih: 22 Mayıs, 2019, Çarşamba. Zaman: 14:30 – 16:00. Yer: Dokuz Eylül Üniv., Tınaztepe Yerleşkesi, Fen Fak. Matematik Böl. B206 nolu seminer/toplantı odası. Özet: Facchini ve Nazemian [1, 2] Artin ve Noether modülleri, zincir koşullarını izomorfizme göre düşünerek, genelleştirirler. Bir M modülüne izoartin (izo-noether ) denir eğer, M nin alt ... Devamını oku... İzo-artin ve İzo-Noether Modülleri Üzerine

Hikmet Burak Özcan, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü.Tarih: 15 Mayıs, 2019, Çarşamba. Zaman: 14:30 – 16:00.Yer: Dokuz Eylül Üniv., Tınaztepe Yerleşkesi, Fen Fak. Matematik Böl. B206 nolu seminer/toplantı odası.Özet: Bu konuşmada ilk önce son seminerde neler yaptığımızı hatırlayacağız. Sonra eşlenik cisimlerden bahsedeceğiz ve ilkel eleman teoreminin ispatını yapacağız.