Buzla kaplı kanalda yayılan hidroelastik dalgalar

Prof. Dr. Tatyana Khabakhpasheva, School of Mathematics, University of East Anglia, Norwich/United Kingdom

Tarih: 24 Mayıs 2024, Cuma

Zaman: 14:00

Yer: DEÜ, Fen Fak., B blok, B255 nolu derslik

Özet: Bir buz kanalında yayılan doğrusal hidroelastik dalgaların karakteristikleri incelenmiştir. Kanal, sonlu derinliğe ve sonsuz genişliğe sahip dikdörtgen kesitlidir. Kanaldaki sıvı viskoz değildir ve sıkıştırılamaz. Buz sapmasının neden olduğu sıvı akışı potansiyel akıştır. Buz ince bir elastik plaka ile modellenmiştir. Birleştirilmiş hidroelastik problem, kanal boyunca dalga profilleri problemine indirgenmiştir. Dalga profilleri, katsayıları belirlenecek olan plakanın normal modları serisi olarak aranmaktadır. Bu hidroelastik dalgaların dağılım bağıntıları, kritik hızları ve plağa karşılık gelen gerilme ve şekil değiştirme dağılımları belirlenmektedir. Sınır koşullarının, kanal genişliği boyunca buz kalınlığı dağılımlarının ve buz plakası sıkışmasının değiştirildiği birkaç özel durum incelenmiş ve birbirleriyle karşılaştırılmıştır.