Israrlı Homoloji

Tarih: 23.06.2021 (Çarşamba) 13:00

Yer: SAKAI/Ogr DEU Math

Konuşmacı: Şule Kılıçaslan

Özet: Topolojik Data Analizi(TDA), verileri analiz etmek için topolojinin tekniklerini kullanan ve
özellikle son zamanlarda oldukça rağbet gören gelişmekte olan bir veri bilimi dalıdır. Şekil
tanımlama (shape recognition), görüntü analizi (image analysis), bilgisayarlarla görü
(computer vision), hesaplamalı biyoloji (computational biology), fonksiyonel beyin ağları
(brain functional networks) ve finansal ağlar (financial networks) gibi alanlarda birçok başarılı
uygulaması vardır. Bu konuşmada ilk olarak homotopi denkliği ve simpleksel kompleksler gibi
konuları örneklerle anlamaya çalışacağız. Sonrasında TDA’ nın verilerin topolojik özelliklerini
ayırt etmek için kullanılan yöntemlerinden biri olan Israrlı Homoloji’ den bahsedeceğiz.