Fejer-Hermite İnterpolasyonu ve Bohman-Korovkin Teoremi

Tarih: 23.06.2021 (Çarşamba) 11:30

Yer: SAKAI/Ogr DEU Math

Konuşmacı: Abdullah Şafak

Özet: Bu konuşmada öncelikle Jacobi sıfırlarında Fejer-Hermite tipi interpolasyonunu tanıtacağız.
Sonra Bohman-Korovkin Teoremi tartışacağız. Son olarak Fejer-Hermite operatörünün
yakınsaklığından bahsedeceğiz.