Matematiksel Bilginin Doğası

Prof. Dr. Beno KURYEL, İzmir Ekonomi Üniversitesi (Ege Üniv. Kimya Mühendisliği, Emekli) Tarih: Daha sonra ilan edilecek. Zaman: Daha sonra ilan edilecek. Yer: Deü Fen Fakültesi B255 nolu derslik

Özet: Matematik, tarih boyunca felsefi düşüncenin ve araştırmalarının zengin kaynaklarından birisi olmuştur. Karşılıklı bir etkileşim bütünlüğünde felsefe de matematiksel bilginin üretimine, kavramsal zenginlik kazanmasına, yöntemsel tasarımların oluşmasına kaynaklık etmiştir. Ancak son yıllarda teknolojinin belirleyici kültür şemsiyesinde matematik, teknik ve pragmatik bir araçsallığa indirgenmiştir. Bu durum hem matematik öğrenimini hem de matematiksel teori ve pratiği dar bir kalıp içine hapsetmektedir. Matematiksel bilginin doğasını incelemek ve öğretim süreçleri ile bütünleştirmek bu araçsallığın eleştirisi için atılacak önemli adımlardan birisidir. Bu çalışma, konunun farklı boyutlar içinde bilgikuramsal bir çözümlemesini ve yeni felsefi açılımların geliştirilmesini hedeflemektedir.