Sır paylaşım şemalarının matematiksel arka planı

Tarih: 17.06.2021 (Perşembe) 12:00

Yer: SAKAI/Ogr DEU Math

Konuşmacı: Beste Akdoğan

Özet: Kriptografik bir araç olan sır paylaşımı, sır parçalarının grup üyeleri arasında dağıtılmasını sağlayan algoritmalardır. Bu algoritmalarda, belli sayıdaki grup üyesi kendi parçalarını bir araya getirerek, sırra erişebilir ya da değiştirebilir. 1979 yılında Adi Shamir ve George Blakley birbirlerinden bağımsız bir şekilde ilk sır paylaşımı algoritmalarını icat ettiler . Shamir’in icat ettiği sır paylaşım planının temelini Lagrange interpolasyon polinomu oluştururken, Blakley’in planı hiper düzlem geometrisini kullanır. Bu ilk çalışmalardan sonra, Mignotte ve Asmuth-Bloom sır paylaşımı için Çin kalan teoremini kullanmayı düşündüler ve yeni sır paylaşım şemaları önerdiler. Bu çalışmada, Shamir’in, Blakley’in, Mignotte ve Asmuth-Bloom’un sır paylaşım algoritmalarını tanıttıktan sonra bu algoritmaların temelini oluşturan matematiksel araçları ve nasıl uygulandıklarını açıklayacağız.