Biyomatematiğin temelleri: Salgın hastalıkların matematiksel modellenmesi

Tarih: 18.06.2021 (Cuma) 14:00

Yer: SAKAI/Ogr DEU Math

Konuşmacı: Gürcihan Zaman

Özet: Bu konuşmada, ilk olarak bulaşıcı hastalıkların epidemiyolojisiyle ilgili ve modellerde kullanılan bazı tanımları vereceğim. SIR model, SIR modelin matematiksel özelliklerinden ve Logistic modelin bir varyantı olan SIS modelden bahsedeceğim. Kurulan SIR modele demografi eklenip, modelin denge noktalarının yerel ve küresel kararlılığını anlatacağım. Konuşma, Maia Martcheva tarafından yazılan “An introduction to mathematical epidemiology” kitabına dayalı olacak.