Aritmetik Seminerleri


Meltem GÜLLÜSAÇ, Dokuz Eylül Üniversitesi.Tarih: 06 Mart, 2020, Cuma Saat: 10.30 – 12.00Yer: Dokuz Eylül Üniv., Tınaztepe Yerleşkesi, Fen Fak. Matematik Böl. B256 nolu derslik.Özet: Bu konuşmanın amacı saf injektif modülleri ve bu modüllerle ilgili ayrışma problemlerini tanıtmaktır.

Haydar Göral, Dokuz Eylül Üniversitesi.Tarih: 28/02/2020, Cuma, Saat: 10:30.Yer: Dokuz Eylül Üniv., Tınaztepe Yerleşkesi, Fen Fak. Matematik Böl. B256 nolu derslik.Özet: Bu konuşmada birim kesirler, filtreler ve standart olmayan analiz hakkında konuşacağız.

Sedef Taşkın (DEU) Tarih: 21/02/2020, Saat:10:30 Yer: B256 Özet: Bu konuşmada Hales-Jewett Teoremini tanıtacağız. Teoremin uygulamaları olarak van der Waerden teoremini ve Szemeredi teoremini kanıtlayacağız.

Sedef Taşkın (DEU) Tarih: 27/12/2019, Saat:13:30 Yer: B256 Özet: Bu konuşmada, Ramsey teorinin temel taşlarından olan Hales-Jewett Teoremini tanıtacağız. Teoremin uygulamaları olarak van der Waerden teoremini ve Gallai-Witt teoremini kanıtlayacağız. Hales-Jewett Teoreminin bazı genellemelerinden bahsedeceğiz.

Haydar Göral (DEU) Tarih: 13/12/2019, Saat:13:30 Yer: B256 Özet: Bu konuşmada Euler ve Dirichlet teoremlerinden başlayıp yakın geçmişte olan bazı önemli sonuçları konuşacağız.

Hikmet Burak Özcan 06/12/2019, Saat: 13:30 Yer: B256 Özet: Bu konuşmada öncelikle sayı cismi kavramını tanıtacağız ve verilen bir sayı cismi için onun tam sayı halkasından bahsedeceğiz. Daha sonra, asal sayı teoreminin sayı cisimlerine genellemesi olan Asal İdeal Teoremi hakkında konuşacağız. 1903 yılında Asal İdeal Teoremi, Edmund Landau tarafından kanıtlanmıştır. Bu teorem, bir sayı cisminin tam sayı ... Devamını oku... Asal ideal teoremi

Burak Turfan (DEU)Yer: B256Tarih: 29 Kasım 2019, Saat: 13:30 Özet: Bu konuşmada multiple zeta değerlerinden ve Riemann zeta fonksiyonunun özel değerlerinden bahsedilecektir. Sonra da Euler formülünden ve multi zeta değerleri arasındaki bazı lineer ilişkilerden söz edilecektir.

Selçuk Demir (DEU)Yer: B256Tarih: 15 Kasım 2019, Saat: 13:15 Özet: Bu konuşmada Szemeredi teoreminin geometrik bir versiyonundan bahsedilecektir. Özel olarak, Katznelson-Weiss teoremine Bourgain’in yaklaşımından bahsedilecektir.

8 Kasım 2019 Cuma düzenlenecek olan Arithmetica İzmir 3 çalıştayımız MAD projesi kapsamında Türk Matematik Derneği tarafından desteklenmektedir. Türk Matematik Derneği’ne (TMD) ve MAD projesine destekleri için çok teşekkür ediyoruz. Yer: Dokuz Eylül Üniversitesi, Matematik Bölümü, B256 Tarih: 8 Kasım 2019 Davetli Konuşmacılar Ahmet Muhtar Güloğlu, İ. D. Bilkent Üniversitesi Faruk Temur, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Emrah Sercan ... Devamını oku... Arithmetica İzmir 3

Selçuk Demir (DEU)Yer: B256Tarih: 11 Ekim 2019, Saat: 10:30 Özet: Bu konuşmada Szemeredi teoreminin arkasındaki fikirlerden ve bu teoremin değişik varyasyonlarından bahsedilecektir.

Mutlu Koçar, Galatasaray Üniversitesi 24/05/2019, Saat: 10:30 Yer: B256 Özet: Bu konuşmanın ilk kısmında, verilen bir cebirsel denklemin orijin civarındaki kesirli kuvvet serisini bulmak için kullanılan Newton-Puiseux algoritmasını anlamaya çalışacağız. İkinci kısımda, genel üç terimli bir cebirsel denklemin çözümlerinin Mellin dönüşümünü tasvir edeceğiz.  Son kısımda, verilen genel üç terimli özel koşulları sağlayan cebirsel denklemin çözümlerini ... Devamını oku... Genelleştirilmiş Hipergeometrik Fonksiyonlar Cinsinden Cebirsel Fonksiyonlar

Sedef Taşkın (DEU) 03/05/2019, Saat: 10:00 Yer: B256 1860′ ta çığır açan raporunda Riemann, zeta fonksiyonunun asalların dağılımını anlamadaki rolünün çok önemli olduğunu gösterdi. Riemann, zeta fonksiyonunun analitik genişlemesini, sadece s=1′ de basit tekilliğiyle beraber, ispatladı. Bu konuşmada öncelikle gamma fonksiyonunu tanıtacağız. Daha sonra zeta fonksiyonunun analitik genişlemesinden bahsedeceğiz. Son olarak zeta fonksiyonunun fonksiyonel denklemini ... Devamını oku... Riemann Zeta fonksiyonunun analitik devamlılığı

10 Mayıs 2019 Cuma düzenlenecek olan Arithmetica İzmir 2 Çalıştayı için son başvuru tarihi 2 Mayıs 2019’dur. Çalıştayımız MAD projesi kapsamında Türk Matematik Derneği tarafından desteklenmektedir. Türk Matematik Derneği’ne (TMD) ve MAD projesine destekleri için çok teşekkür ediyoruz. Yer: Dokuz Eylül Üniversitesi, Matematik Bölümü, B256 Tarih: 10 Mayıs 2019 Başvuru formu için tıklayınız Davetli Konuşmacılar Ali Ulaş ... Devamını oku... Arithmetica İzmir 2

Hikmet Burak Özcan (DEU) Tarih ve Zaman: 29/03/2019, Saat:10:00 Yer: B256 Bu konuşmada, ilk olarak bir eğri üzerindeki rasyonel nokta tanımını vererek başlayacağız. Ardından eğriler üzerindeki rasyonel noktaları bulma problemini ele alacağız. Bilinen bir rasyonel noktadan nasıl yeni bir rasyonel nokta bulabileceğimizin tarifini vereceğiz. Daha sonra eliptik eğrilere kısa bir başlangıç yapacağız ve eliptik eğriler ... Devamını oku... Eğriler Üzerindeki Rasyonel Noktalar

Doga Can Sertbaş, Cumhuriyet University Tarih ve Saat: 22/03/2019, Saat: 10:00 Yer: B256, DEU Matematik Bölümü In 1947, Erdos gave a lower bound for the diagonal Ramsey numbers R(k,k). His proof contains purely probabilistic arguments where the original problem is not related to the probability theory. This pioneering work of Erdos gave rise to a ... Devamını oku... Probabilistic Methods in Number Theory