Kuantum Mekanik Seminerleri 1- Temel Fizik Kavramları, Dalga Denklemi ve Zamandan Bağımsız Schrödinger Denklemi.

Muhammed Deniz, Dokuz Eylül Üniv., Fen Fak., Fizik Bölümü. Tarih: 25 Mart, 2019, Pazartesi. Zaman: 14:30 – 16:00. Yer: Dokuz Eylül Üniv., Tınaztepe Yerleşkesi, Fen Fak., Matematik Böl. B206 nolu seminer/toplantı odası.