Bölüm İçi Etkinlikler


Tarih: 26.05.2022 (Perşembe) 13:30 Yer:B253 Nolu Derslik Konuşmacı:Prof. Dr. Başak Karpuz Özet: In this application of ClouldLab, we will create a box out of a rectangular cardboard in such a way that its volume becomes maximum.

Tarih: 13.05.2022 (Cuma) 13:00 Yer:SAKAI Konuşmacı:Prof. Dr. Selçuk Demir Özet: We are going to introduce the concept of convex bodies. Some introductory examples and their relationships to norms will be discussed.

Son Seminerler


M. Pınar Eroğlu, Dokuz Eylül Üniversitesi. Tarih: 25 Ekim, 2022 , Salı, Zaman: 13.30 - 15:30 Yer: Dokuz Eylül Üniv., Tınaztepe Yerleşkesi, Fen Fak. Matematik Böl. B206 nolu seminer/toplantı odası. Özet: I.N. Herstein (1969), değişmeli olmayan basit bir A cebrinin kendisinden başka yüksek mertebeli tek komütatörünün [A,A] olduğunu göstermiştir. Bu seminerde, Herstein'ın yukarıdaki sonucunu birimli ... Devamını oku... Yüksek Mertebeli Komütatörler

Fatma Kaynarca, Afyon Kocatepe Üniversitesi.Tarih: 15 Kasım, 2022, Salı, Zaman: 13.00 – 14.00.Yer: Online-Sakai-Graduate Meetings Özet: Bir modül kategorisinin radikalinde bulunan morfizmler incelenirken ortaya çıkan neredeyse parçalanan diziler, parçalanan olmayan minimal kısa tam dizilerdir. Bu diziler 1974-1975’te Maurice Auslander ve Idun Reiten tarafından tanımlanmış olup sonlu boyutlu cebirlerin temsil teorisinde çok önemli rol oynarlar. Seminere ... Devamını oku... Neredeyse Parçalanan Diziler

Zübeyir Türkoğlu, Dokuz Eylül Üniversitesi.Tarih: 8 Kasım, 2022, Salı, Zaman: 13:30 – 15:30.Yer: Dokuz Eylül Üniv., Tınaztepe Yerleşkesi, Fen Fak. Matematik Böl. B206 nolu seminer/toplantı odası. Özet: Bu seminerde izoartin, izonoether ve izobasit modülleri ve halkaları hakkında konuşmaya devam edeceğiz, bkz. [1]. İlk önce sağ Noether halkasının yarı asal sağ izoartin halkalarına göre karakterizasyonlarını vereceğiz. ... Devamını oku... İzomorfizme kadar zincir koşullarına sahip modüller II

Zübeyir Türkoğlu, Dokuz Eylül Üniversitesi.Tarih: 18 Ekim, 2022, Salı, Zaman: 13:30 – 14:30.Yer: Dokuz Eylül Üniv., Tınaztepe Yerleşkesi, Fen Fak. Matematik Böl. B206 nolu seminer/toplantı odası. Özet: Bu seminerde izoartin, isonoether ve izobasit modülleri ve halkaları hakkında konuşacağız. Bu kavramlar, Facchini ve Nazemian tarafından [1] içinde tanıtıldı. bir halka olsun. Sağ bir -modülü izoartinian (izonoether) ... Devamını oku... İzomorfizme kadar zincir koşullarına sahip modüller

Victor Blasco Jimenez, Dokuz Eylül Üniversitesi.Tarih: 17 Mart, 2022, Salı, Saat: 10.30 – 12.00.Yer: Dokuz Eylül Üniversitesi, Tınaztepe Yerleşkesi, Fen Fak. Matematik Bölümü B206 (bölüm seminer ver toplantı odası).Özet: Bu konuşmada, belirli bir Artin Cebirinden diğerine geçme sürecini göstereceğiz ve sözde değerlendirme fonktörleri aracılığıyla bazı modül alt kategorileri arasında bir karşılık bulacağız. Bu, önceki konuşmadaki ... Devamını oku... Artin Cebirleri için değerlendirme fonktörleri aracılığıyla Krull-Schmidt teoremi