Doğru Kuverlerin Burulmasız Örtüleri

Canan Özeren, Dokuz Eylül Üniversitesi.

Tarih: 6 Aralık, 2023, Çarşamba, Zaman: 13.30 – 14.30. Yer: Dokuz Eylül Üniv., Tınaztepe Yerleşkesi, Fen Fak. Matematik Böl. B206 nolu seminer/toplantı odası. (Online-Sakai-Graduate Meetings)

Özet: Abel gruplar için burulmasız örtüler her zaman vardır (bkz. [1]). [2]’de, bir abel grubunun burulmasız örtüsü \phi:T \rightarrow A ‘nın coGalois grubu, \phi f = \phi şartını sağlayan f:T \rightarrow T grup homomorfizmalarını içeren bir grup olarak tanımlanmış ve G(\phi) ile gösterilmiştir. [3]’de, Abel grupları için coGalois gruplarının sadece birim morfizmayı içerdiği durumlar sınıflandırılmıştır. coGalois grup kavramı, örtü sınıfı olan herhangi bir kategoride de tanımlanabilir. [4]’de,  q_2 : \cdot \rightarrow \cdot kuiverinin temsil kategorisinde, coGalois grup kavramı çalışılmıştır. (q_2, Z-mod) kategorisinde bir nesne için burulmasız örtüden gelen coGalois grubun sadece birim morfizmayı içermesi için gerekli ve yeterli koşullar hakkında konuşacağız.

References [1] E. Enochs: Torsion-free covering modules. (1963)

[2] E. Enochs, J. R. Rozas and L. Oyonarte: Compact coGalois groups. (2000). [3]

E. Enochs and J. Rada: Abelian groups which have trivial absolute \\ coGalois group. (2005). [4]

Paul Hill, Abelian group pairs having a trivial coGalois Group. (2006).

[5] Molly Dunkum Wesley, Phd Thesis at The Graduate School University of Kentucky. (2005)