Nakayama Cebirleri

Engin Mermut, Dokuz Eylül Üniversitesi.


Tarih: 29 Mart, 2022, Salı, Saat: 10.00 – 12.00.


Yer: Dokuz Eylül Üniversitesi, Tınaztepe Yerleşkesi, Fen Fak. Matematik Bölümü B206 (bölüm seminer ver toplantı odası).


Özet: Seriallik temamıza devam ederek, sonlu ve bağlantılı hangi Q quiverleri için hangi sınırlı quiver cebiri KQ/I bir Nakayama cebiri olur, yani serial cebir olur, tarif edeceğiz; burada K bir cisim, KQ da Q quiverinin yol cebiri ve I da KQ’nun kabul edilebilir bir ideali. Öncelikle sınırlı quiver cebirleri nedir özetleyeceğiz. Bakınız [1]’de Kısım I.10 ve [2]’de Bölüm 10.

Kaynaklar [1] Skowroński, A. and Yamagata, K. Frobenius Algebras I, Basic Representation Theory. European Mathematical Society, 2012. [2] Drozd, Y. A. and Kirichenko, V. V. Finite Dimensional Algebras. Springer, 1994.