TUBITAK 2209A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı

Üniversitelerde öğrenim görmekte olan önlisans ve lisans öğrencisinin/öğrencilerinin hazırladıkları araştırma projelerinin gerektirdiği makine/teçhizat, sarf malzemesi, seyahat, hizmet alımı giderleri için destek sağlanır. Kongre/konferans katılım, yayın ve patent, konaklama veya gündelik (yeme-içme) masraflar 2209 proje desteği bütçesine dahil edilemez.

Daha Fazla Bilgi için: TUBITAK 2209A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı Ana Sayfası

Başvurular internet üzerinden https://tybs.tubitak.gov.tr adresine yapılır. Başvuru sahibinin sistem üzerinden başvurusuna dair son onayı sonrası, proje başvuru bilgileri ve ekleri salt okunur şekilde, akademik danışmanın sistemden çekilen e-posta adresine “danışman onayına” gönderilir. Akademik danışman bu aşamada başvuru sahibinin sisteme girdiği bilgilerin doğru olduğunu, danışmanlığı kabul ettiğini, başvuru yapılan projenin değerlendirileceği bilimsel ve teknolojik alanın doğru olduğunu, bölüm olanaklarının yeterli olduğunu ve programın yükümlülüklerine uyacaklarını yine sistem üzerinden taahhüt eder.

 • Akademik danışmanın bu aşamada projeyi sistem üzerinden onaylaması halinde, başvuru başarılı bir şekilde tamamlanır.
 • Akademik danışmanın bu aşamada projeyi sistem üzerinden onaylamayıp öğrenciye geri göndermesi halinde sistem öğrencinin düzenleme yapıp, tekrar akademik danışmana onaya göndermesine imkan verir. Başvuru sahibi ve akademik danışmanın onayı olmadan başvuru tamamlanamaz.
 • Bu süreçlerin takibi proje yürütücüsünün sorumluluğundadır.

Son başvuru tarihine kadar başvuru sahibi ve akademik danışman tarafından onaylanmayan başvurular değerlendirmeye alınmaz. BİDEB’e posta ile gönderilen belgeler işleme alınmayacak ve imha edilecektir.

Başvuru Koşulları

 • Başvuru sahibinin ön lisans veya lisans öğrenimi* görüyor olması,
 • Projenin akademik danışman rehberliğinde yapılıyor olması**
 • Aynı dönemde birden fazla başvuruda ve/veya önceki dönemlerde desteği devam eden bir 2209-A ya da 2209-B projesinde yer alınmamış olunması,
 • Daha önce aynı proje için TÜBİTAK’tan destek alınmamış olması gerekmektedir.

Öğrenciler programa bireysel veya takım halinde başvuru yapabilirler. Takım halinde başvuru yapılması durumunda öğrencilerden biri Proje Yürütücüsü olarak TÜBİTAK’a karşı sorumludur. Bir projede proje yürütücüsü dışında en fazla 3 proje ortağı yer alabilir.

* Açıköğretim ve hazırlık sınıfı öğrencileri başvuramazlar.

** Araştırma görevlileri ve öğretim görevlileri de akademik danışman olabilir.

Başvuru Sırasında İstenilen Belgeler

 1. TÜBİTAK tarafından belirlenen formatta hazırlanmış araştırma önerisi,

Eğitimlerden çıkarılan notlar

 • Projeler maksimum 12 ay (6, 8 ay da yazılabilir), mezun olduktan sonra da devam edebilecek şekilde proje yazılabilir.
 • bütçe 9000TL – (2024 yılı)
 • Başvuru formunda yazı bütünlüğü önemli, yazım kurallarına uyulmalı. Arial 9 kullanılarak 20 sayfayı geçmeyecek şekilde yazılmalı.
 • Başvuru formunda güncel literatürden faydalanılmalı.
 • Proje başvurusu yapabilmek için bir probleme farklı bakış açısı uygulanması yeterli, özgün olması gerekmez.
 • Proje hedefleri;
  • ölçülebilir, net ve gerçekçi olmalı.
  • yönteme paralel olmalı.
  • çok büyük bir hedef olmasına gerek yok.
  • projenin sınırlarının net çizilmesi gerekiyor.
  • hedefler sayısal, ölçülebilir olmalı.
  • çok fazla hedef olmamalı, projenin yapılabilirliğini gerçekçi göstermiyor.
 • Proje yöntemleri;
  • amaçlarla ilişkili olmalı.
  • verileri nasıl elde edileceği ve nasıl analiz edileceği yöntemde yazılmalı.
  • adım adım yapılacaklar anlatılmalı.
  • model detaylı verilmeli.
 • Proje yönetimi;
  • iş paketlerinde ‘literatür tarama’ ve ‘sonuç raporu yazma’ gibi işler yazılmamalı.
  • ilk iş paketinde, ‘araştırma verilerinin hazırlanması’ gibi bir şey yazılabilir.
  • iş paketlerinde danışman diye ayrıca yazılmasına gerek yok, danışman her aşamada dahil sayılmalı.
  • 12 aylık bir proje için 5-6 iş pakeyi yeterli.
  • iş paketlerinin zaman aralıkları birbirleriyle kesişebilir.
 • Proje risk yönetimi;
  • risk varsa yazılmalı, risk yoksa uydurma riskler yazılmamalı.
  • projenin hedeflerine ulaşılmasıyla ilgili riskler varsa yazılmalı.
 • Proje araştırma olanakları;
  • bunları yazmak değerlendiren kişinin projenin yapılabilirliğine ikna olmasını güçlendirir.
 • Projenin yaygın etkisi;
  • sonuçta elde edilen ürünün özellikleri/faydaları hakkında bilgiler verilmeli.
  • başka bir yerde veya başka bir projelerde kullanıłacak mı.