Yurtiçi ve Yurtdışı Eğitim ve İş Olanakları Üzerine Söyleşi

Prof. Dr. İsmihan Bayramoğlu, İzmir Ekonomi Üniversitesi, Matematik Bölümü.

Tarih: 27 Mayıs 2024, Pazartesi

Zaman: 14.00

Yer: DEÜ, Fen Fak., B blok, B255 nolu derslik

Özet: Bu etkinlikte, İstatistik ve Matematik Bölümü mezunları için yurt içi ve yurt dışı eğitim ve iş olanakları ve burs imkanları üzerine konuşulacaktır. Konuyla ilgili fırsatları değerlendirmek açışından oldukça faydalı olacağı düşünülen bu söyleşiye tüm öğrencilerimizin katılımını bekleriz.

Buzla kaplı kanalda yayılan hidroelastik dalgalar

Prof. Dr. Tatyana Khabakhpasheva, School of Mathematics, University of East Anglia, Norwich/United Kingdom

Tarih: 24 Mayıs 2024, Cuma

Zaman: 14:00

Yer: DEÜ, Fen Fak., B blok, B255 nolu derslik

Özet: Bir buz kanalında yayılan doğrusal hidroelastik dalgaların karakteristikleri incelenmiştir. Kanal, sonlu derinliğe ve sonsuz genişliğe sahip dikdörtgen kesitlidir. Kanaldaki sıvı viskoz değildir ve sıkıştırılamaz. Buz sapmasının neden olduğu sıvı akışı potansiyel akıştır. Buz ince bir elastik plaka ile modellenmiştir. Birleştirilmiş hidroelastik problem, kanal boyunca dalga profilleri problemine indirgenmiştir. Dalga profilleri, katsayıları belirlenecek olan plakanın normal modları serisi olarak aranmaktadır. Bu hidroelastik dalgaların dağılım bağıntıları, kritik hızları ve plağa karşılık gelen gerilme ve şekil değiştirme dağılımları belirlenmektedir. Sınır koşullarının, kanal genişliği boyunca buz kalınlığı dağılımlarının ve buz plakası sıkışmasının değiştirildiği birkaç özel durum incelenmiş ve birbirleriyle karşılaştırılmıştır.

Buz örtüsünün dış yüklere verdiği birleştirilmiş/ayrıştırılmış doğrusal/doğrusal olmayan tepkileri

Prof. Dr. Alexander Korobkin, School of Mathematics, University of East Anglia, Norwich/United Kingdom

Tarih: 24 Mayıs 2024, Cuma

Zaman: 13:00

Yer: DEÜ, Fen Fak., B blok, B255 nolu derslik

Özet: Elastik bir yüzen plakanın, plakanın altında hareket eden bir cisme verdiği tepkinin modellenmesi tartışılacaktır. Orijinal problem doğrusal değildir ve hidrodinamik basınca bağlı olan plaka sapması (plate deflection) ile birleştirilmiştir. Cismin hareketinin bazı koşulları altında, problemin ayrık olarak ele alınabileceği ve bunun da analizi önemli ölçüde basitleştirdiği gösterilmiştir. Ayrıştırılmış modelde, gövde hareketi ve plaka/su arayüzü boyunca hidrodinamik basınç, plaka sapması hesaba katılmadan hesaplanmıştır. Daha sonra bu basınç, plaka sapmasına akışkan tepkisi hesaba katılmadan plaka dinamiği denklemlerine uygulanmıştır. Buz plakalarında sadece oldukça küçük gerilmelere izin verildiği bilinmektedir, bu da buzun sapmalarını ve doğrusal olmayan etkilerin önemini sınırlamaktadır. Yüzen buz tabakalarının hidroelastik tepkisi problemlerinde doğrusal olmayan etkilerin birçok pratik durumda yaklaşık olarak ihmal edilebileceği gösterilmiştir.

Gökyüzüne Dokunan Hayaller

Salih AKIN, THY’de İkinci Pilot (DEÜ, Fen Fakültesi Matematik Bölümü mezunu)

Saadet SARICA, THY Kargo Pazarlama Başkanlığı, Ücret Müdürlüğü’nde Ücret Uzmanı (DEÜ, Fen Fakültesi Matematik Bölümü mezunu)

Tarih: 23 Mayıs 2024, Perşembe

Zaman: 13:30

Yer: DEÜ, Fen Fak., B blok, Prof. Dr. Ömer Köse Konferans Salonu

Özet: Bu etkinlikte, havacılık sektöründeki iş süreçleri ve kariyer deneyimlerimle ilgili paylaşımlarda bulunulacaktır.

 

Bazı Grafların Kenar Örtme Polinomlarının Özellikleri

Prof. Dr. Feryal Alayont, Grand Valley Eyalet Universitesi (GVSU), Matematik Bölümü

Tarih: 16 Mayıs 2024, Perşembe

Zaman: 11:00

Yer: DEÜ, Fen Fak., B blok, B257 nolu derslik

Özet: Bir grafın kenar örtmesi o grafın kenarlar kümesinin grafın bütün noktalarını kapsayan bir alt kümesidir. Kenar örtme polinomu da bu kenar örtmeleri kenar sayısına göre gruplayıp sayınca elde ettiğimiz üretici polinomdur. Yol ve çember graflarının kenar örtme polinomlarının reel kökleri olduğu ve dolayısı ile katsayılarının log-içbükey ve tek modlu oldukları biliniyor. Bu konuşmada reel köklü başka graflar, ve kökleri reel olmayan ama katsayıları log-içbükey ve tek modlu başka graflar tanımlayacağız. Evan Henning ve Can Selek ile ortak bir çalışmadır.

Feryal Alayont, Grand Valley Eyalet Universitesi’nde (GVSU) Matematik Bölümünde profesörlük yapmaktadır. Doktorasını University of Minnesota’dan aldıktan sonra University of Arizona’da doktora sonrası çalışma yapmıştır. 2006 yılından beri GVSU’da görevlidir. Bu sürede 75’ten fazla olarak öğrencinin lisans araştırmaları danışmanlığını yapmıştır. Araştırma konuları saymalı kombinatorik, graf teorisi, matematiksel etik ve matematik eğitimi konularını kapsamaktadır.

 

D.E.Ü. Matematik Bölümünde Lisansüstü Eğitim

DEÜ Kariyer Planlama Merkezi ve DEÜ Fen Bilimleri Enstitüsü işbirliği ile DEÜ Fen Fakültesi Matematik Bölümü olarak düzenlediğimiz  kariyer etkinliğimizin bu ayki teması “Lisans Öğrencilerinin Lisansüstü Programlar İle İlgili Bilgilendirilmesi”.  Matematik Bölümü Lisansüstü Program Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Celal Cem SARIOĞLU ve Matematik Bölümü öğretim üyelerinin katılımıyla Doç.Dr. Aslı GÜÇLÜKAN İLHAN moderatörlüğünde gerçekleştireceğimiz “D.E.Ü. Matematik Bölümünde Lisansüstü Eğitim” konulu söyleşiye ilgilenen herkes davetlidir.

Tarih: 22.05.2024 Çarşamba

Saat: 13.00-14.00

Yer: B255 Nolu Derslik (DEÜ Fen Fakültesi Matematik Bölümü, B Blok, 2.kat)

Konuşmacılar:

  • Dr. Öğr. Üyesi Celal Cem SARIOĞLU (Matematik Bölümü Lisansüstü Program Koordinatörü, DEÜ)
  • DEÜ Matematik Bölümü Öğretim Üyeleri

Moderatör: Doç. Dr. Aslı GÜÇLÜKAN İLHAN

 

TÜBİTAK 2209 Projeleri Nasıl Hazırlanır?

DEÜ Kariyer Planlama Merkezi işbirliği ile DEÜ Fen Fakültesi Matematik Bölümü olarak düzenlediğimiz  kariyer etkinliğimizin bu ayki teması “TÜBİTAK 2209-A/B Projesi yazıyorum”.  2023 Yılı 2. dönem başvuruları kapsamında 2209-A projeleri desteklenen Matematik Bölümü öğrencisi Can SELEK (Proje yöneticisi) ve Matematik Bölümü öğretim üyesi Doç.Dr. Aslı GÜÇLÜKAN İLHAN (Proje Danışmanı) ile gerçekleştireceğimiz “TÜBİTAK 2209 Projeleri Nasıl Hazırlanır?” konulu söyleşiye ilgilenen herkes davetlidir.

Tarih: 07.05.2024 Salı

Saat: 15.00-16.00

Yer: B253 Nolu Derslik (DEÜ Fen Fakültesi Matematik Bölümü, B Blok, 2.kat)

Konuşmacılar:

  • Can SELEK (DEU Matematik Bölümü Lisans Öğrencisi)
  • Doç.Dr. Aslı GÜÇLÜKAN İLHAN (DEÜ Matematik Bölümü Öğretim Üyesi)

Moderatör: Dr. Öğr. Üyesi Celal Cem SARIOĞLU