Asal ideal teoremi

Hikmet Burak Özcan

06/12/2019, Saat: 13:30

Yer: B256

Özet: Bu konuşmada öncelikle sayı cismi kavramını tanıtacağız ve verilen bir sayı cismi için onun tam sayı halkasından bahsedeceğiz. Daha sonra, asal sayı teoreminin sayı cisimlerine genellemesi olan Asal İdeal Teoremi hakkında konuşacağız. 1903 yılında Asal İdeal Teoremi, Edmund Landau tarafından kanıtlanmıştır. Bu teorem, bir sayı cisminin tam sayı halkasındaki normu en fazla n tam sayısı olan asal ideallerin sayısı için asimtotik bir formül verir.