Asal ideal teoremi

Hikmet Burak Özcan

06/12/2019, Saat: 13:30

Yer: B256

Özet: Bu konuşmada öncelikle sayı cismi kavramını tanıtacağız ve verilen bir sayı cismi için onun tam sayı halkasından bahsedeceğiz. Daha sonra, asal sayı teoreminin sayı cisimlerine genellemesi olan Asal İdeal Teoremi hakkında konuşacağız. 1903 yılında Asal İdeal Teoremi, Edmund Landau tarafından kanıtlanmıştır. Bu teorem, bir sayı cisminin tam sayı halkasındaki normu en fazla n tam sayısı olan asal ideallerin sayısı için asimtotik bir formül verir.

Multiple Zeta Değerleri

Burak Turfan (DEU)
Yer: B256
Tarih: 29 Kasım 2019, Saat: 13:30

Özet: Bu konuşmada multiple zeta değerlerinden ve Riemann zeta fonksiyonunun özel değerlerinden bahsedilecektir. Sonra da Euler formülünden ve multi zeta değerleri arasındaki bazı lineer ilişkilerden söz edilecektir.

Arithmetica İzmir 3

8 Kasım 2019 Cuma düzenlenecek olan Arithmetica İzmir 3 çalıştayımız MAD projesi kapsamında Türk Matematik Derneği tarafından desteklenmektedir. Türk Matematik Derneği’ne (TMD) ve MAD projesine destekleri için çok teşekkür ediyoruz.

Yer: Dokuz Eylül Üniversitesi, Matematik Bölümü, B256

Tarih: 8 Kasım 2019

Davetli Konuşmacılar

Ahmet Muhtar Güloğlu, İ. D. Bilkent Üniversitesi

Faruk Temur, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

Emrah Sercan Yılmaz, Boğaziçi Üniversitesi

Program ve Özetler

10:00—10:30: Açılış kahve molasi

10:30—11:45: Faruk Temur

11:45—13:30: Öğle yemeği arası

13:30—14:45: Ahmet Muhtar Güloğlu

14:45—15:15: Kahve molasi

15:15—16:30: Emrah Sercan Yılmaz

Program ve Özetler (detaylı)

http://math.deu.edu.tr/wp-content/uploads/2019/10/arit-izmir3-program.pdf