Eliptik Eğrilere Giriş

Beste Akdoğan, Dokuz Eylül Üniversitesi

Tarih: 9/11/2018,  Cuma,  Saat: 10:15

Özet: Bu konuşmada, eliptik eğri kavramını tanıtacağız. Öncelikle eliptik eğrilerin geometrik ve cebirsel yorumlarından bahsedeceğiz. Daha sonra eliptik eğri üzerindeki rasyonel noktaların kümesinden ve bu kümenin sonlu üreteçli değişmeli grup olduğunu söyleyen Mordell’in teoreminden söz edeceğiz. Son olarak eliptik eğrilerin L-serileri ile ilişkisini ve bu konudaki açık soruları sunacağız.

Yer: Dokuz Eylül Üniv., Tınaztepe Yerleşkesi, Fen Fak. Matematik Böl. B259 nolu sınıf.