Genelleştirilmiş Hipergeometrik Fonksiyonlar Cinsinden Cebirsel Fonksiyonlar

Mutlu Koçar, Galatasaray Üniversitesi

24/05/2019, Saat: 10:30

Yer: B256

Özet: Bu konuşmanın ilk kısmında, verilen bir cebirsel denklemin orijin civarındaki kesirli kuvvet serisini bulmak için kullanılan Newton-Puiseux algoritmasını anlamaya çalışacağız. İkinci kısımda, genel üç terimli bir cebirsel denklemin çözümlerinin Mellin dönüşümünü tasvir edeceğiz.  Son kısımda, verilen genel üç terimli özel koşulları sağlayan cebirsel denklemin çözümlerini Mellin dönüşümü ve Newton-Puiseux algoritması kullanarak elde edeceğiz. Buna ek olarak, son kısımda bahsi geçen cebirsel denklemin çözümleri tarafından sağlanan hipergeometrik tip diferansiyel denklemi elde edeceğiz.