Hales-Jewett Teoremi ve Bazı Uygulamaları

Sedef Taşkın (DEU)

Tarih: 27/12/2019, Saat:13:30

Yer: B256

Özet: Bu konuşmada, Ramsey teorinin temel taşlarından olan Hales-Jewett Teoremini tanıtacağız. Teoremin uygulamaları olarak van der Waerden teoremini ve Gallai-Witt teoremini kanıtlayacağız. Hales-Jewett Teoreminin bazı genellemelerinden bahsedeceğiz.