Kompleks düzlem cebirsel eğrilerin cinsi

Celal Cem Sarıoğlu (DEÜ)

14 Aralık, Saat:10:15, B259 nolu sınıf

Özet: Geometri-topoloji derslerinden herkesin bildiği üzere yönlenebilir tıkız bir yüzeyin delik sayısı yüzeyin cins’i olarak bilinmektedir., ve yüzeyin Euler karakteristiği ile ilgilidir. Diğer taraftan, cebirsel geometri de indirgenemez cebirsel projektif düzlem eğrisi C için bir birine yakın anlamlı ama farklı iki cins tanımı vardır: aritmetik cins ve geometrik cins. Eğer bu C eğrisinin tekil noktası yoksa bu iki kavram çakışacaktır, ayrıca C eğrisine karşılık gelen Riemann yüzeyinin cinsi ile de çakışacaktır. Bu konuşmada, indirgenemez projektif cebirsel eğrinin aritmetik ve geometrik cinsinin nasıl hesaplanacağını ve yönlendirilebilir Riemann yüzeyinin cinsi ile ilişkisini anlatacağız.