Son Seminerler / Etkinlikler


Sedef Taşkın (DEU) Tarih: 21/02/2020, Saat:10:30 Yer: B256 Özet: Bu konuşmada Hales-Jewett Teoremini tanıtacağız. Teoremin uygulamaları olarak van der Waerden teoremini ve Szemeredi teoremini kanıtlayacağız.

Haydar Göral, Dokuz Eylül Üniversitesi.Tarih: 25 Aralık, 2019, Çarşamba, Saat: 14.45 – 16.15.Yer: Dokuz Eylül Üniv., Tınaztepe Yerleşkesi, Fen Fak. Matematik Böl. B256 nolu derslik.Özet: Bu konuşmada cebirsel birim kesirler hakkında konuşacağız. Cebirsel birim kesirlerden oluşan bir Diofant denklemin reel sayı cisimleri arasında rasyonel sayı cismini nasıl belirlediğini göreceğiz.

Sedef Taşkın (DEU) Tarih: 27/12/2019, Saat:13:30 Yer: B256 Özet: Bu konuşmada, Ramsey teorinin temel taşlarından olan Hales-Jewett Teoremini tanıtacağız. Teoremin uygulamaları olarak van der Waerden teoremini ve Gallai-Witt teoremini kanıtlayacağız. Hales-Jewett Teoreminin bazı genellemelerinden bahsedeceğiz.

M. Pınar Eroğlu, Dokuz Eylül Üniversitesi.Tarih: 18 Aralık, 2019, Çarşamba, Saat: 14.45 – 16.15.Yer: Dokuz Eylül Üniv., Tınaztepe Yerleşkesi, Fen Fak. Matematik Böl. B256 nolu derslik.Özet: Bu seminerde, ilk olarak bir elemanın cebirsel derecesi ile onun kuvvet derecesi arasındaki ilişkiyi inceleyeceğiz. Daha sonra birimli halkaların kuvvet dereceleri üzerine konuşmaya devam edeceğiz.

Haydar Göral (DEU) Tarih: 13/12/2019, Saat:13:30 Yer: B256 Özet: Bu konuşmada Euler ve Dirichlet teoremlerinden başlayıp yakın geçmişte olan bazı önemli sonuçları konuşacağız.

Burak Turfan, Dokuz Eylül Üniversitesi.Tarih: 11 Aralık, 2019, Çarşamba, Saat: 14.45 – 16.15.Yer: Dokuz Eylül Üniv., Tınaztepe Yerleşkesi, Fen Fak. Matematik Böl. B256 nolu derslik.Özet: Bu konuşmada, Riemann zeta fonksiyonu ve çoklu zeta değerlerini tanıtacağım. Ayrıca, Riemann zeta fonksiyonunun çift tam sayılardaki değerleri için Euler’in formülünü göreceğiz. Riemann zeta fonksiyonu ve çoklu zeta değerleri arasında ... Devamını oku... Çoklu Zeta Değerleri

Çiğdem Yırtıcı, Stuttgart Üniversitesi.Tarih: 4 Aralık, 2019, Çarşamba, Saat: 14.45 – 16.15.Yer: Dokuz Eylül Üniv., Tınaztepe Yerleşkesi, Fen Fak. Matematik Böl. B256 nolu derslik.Özet: İki büyük cebir sınıfı, Frobenius cebirleri ve gendo-simetrik cebirler, bazı özel özelliklerle beraber eş-çarpım ile karakterize edilebilir. Fakat bunlar arasında farklılıklar vardır. Bu konuşmanın amacı Fang ve König tarafından kurulan gendo-simetrik ... Devamını oku... Frobenius Cebirleri, Gendo-Simetrik Cebirler, Eş-Çarpımlar ve Baskın Boyut

Hikmet Burak Özcan 06/12/2019, Saat: 13:30 Yer: B256 Özet: Bu konuşmada öncelikle sayı cismi kavramını tanıtacağız ve verilen bir sayı cismi için onun tam sayı halkasından bahsedeceğiz. Daha sonra, asal sayı teoreminin sayı cisimlerine genellemesi olan Asal İdeal Teoremi hakkında konuşacağız. 1903 yılında Asal İdeal Teoremi, Edmund Landau tarafından kanıtlanmıştır. Bu teorem, bir sayı cisminin tam sayı ... Devamını oku... Asal ideal teoremi

M. Pınar Eroğlu, Dokuz Eylül Üniversitesi.Tarih: 27 Kasım, 2019, Çarşamba, Saat: 14.45 – 16.15.Yer: Dokuz Eylül Üniv., Tınaztepe Yerleşkesi, Fen Fak. Matematik Böl. B256 nolu derslik.Özet: Bu seminerde, birimli halkaların kuvvet dereceleri üzerine konuşmaya devam edeceğiz. 

Burak Turfan (DEU)Yer: B256Tarih: 29 Kasım 2019, Saat: 13:30 Özet: Bu konuşmada multiple zeta değerlerinden ve Riemann zeta fonksiyonunun özel değerlerinden bahsedilecektir. Sonra da Euler formülünden ve multi zeta değerleri arasındaki bazı lineer ilişkilerden söz edilecektir.