Aritmetik Seminerleri


Neslihan Güğümcü, Atina Teknik Üniversitesi Tarih: 15/03/2019, Saat:10:00 Yer: B256, DEU Matematik Bölümü Özet: Planar curves have been studied since the time of Gauss. Gauss was one of the first to notice that they can be handled combinatorially by codes (named as Guass codes) that are strings of labels encoding self-intersections. Whitney classified all immersed ... Devamını oku... Knotted Strings in the plane

Halil Oruç, DEU Özet:  Vandermonde matrisi, interpolasyon, simetrik polinomlar, kombinatorik özdeşlikler. Tarih: 01/03/2019Saat: 10:00 Yer: B256, DEU matematik bölümü

Selçuk Demir, DEU Özet: Bu konuşmada Schnirelmann yoğunluğu ve toplamsal baz olma kavramı nedir açıklanacaktır. Daha sonra Schnirelmann, Mann ve Erdös’ün bu konudaki sonuçlarından bahsedilecektir. Tarih ve Saat: 22/02/2019, 10:00 Yer: B256

Haydar Göral, (DEU) Özet: Bu konuşma asalların ters toplamları ve asal seçme olasılığı üzerine olacaktır. Tarih: 11/01/2019, Saat:10:15 Yer: B259 nolu sınıf, Matematik Bölümü, DEU

4 Ocak 2019: Celal Cem Sarıoğlu (DEU) Bu konuşmada, indirgenemez projektif cebirsel eğrinin aritmetik ve geometrik cinsinin nasıl hesaplanacağını ve yönlendirilebilir Riemann yüzeyinin cinsi ile ilişkisini anlatacağız. Saat: 10:15B259 nolu sınıf

Doğan Bilge, Koç Üniversitesi 28 Aralık, Saat:10:15, Yer: B259 nolu sınıf

Celal Cem Sarıoğlu (DEÜ) 14 Aralık, Saat:10:15, B259 nolu sınıf Özet: Geometri-topoloji derslerinden herkesin bildiği üzere yönlenebilir tıkız bir yüzeyin delik sayısı yüzeyin cins’i olarak bilinmektedir., ve yüzeyin Euler karakteristiği ile ilgilidir. Diğer taraftan, cebirsel geometri de indirgenemez cebirsel projektif düzlem eğrisi C için bir birine yakın anlamlı ama farklı iki cins tanımı vardır: aritmetik ... Devamını oku... Kompleks düzlem cebirsel eğrilerin cinsi

Berkant Ustaoğlu (IYTE) Tarih: 30 Kasım, Saat 10:15, yer: B259 Abstract: Cryptography intersects various scientific fields. Achieving true security is a highly non-trivial task. One of the many reasons is easy miscommunication among the various fields. This talk will illustrate the above idea: initially we will develop a model for secure and authentic key establishment. ... Devamını oku... Misusing elliptic curves in key agreement protocols

Hikmet Burak Özcan  Tarih: 23/11/2018,  Cuma,  Saat: 10:15 Özet: Bu konuşmada ilk olarak kısaca eğriler üzerindeki rasyonel noktaların öneminden konuşacağız ve Pisagor üçlüleri ile birim çember üzerindeki rasyonel noktalar arasındaki bire bir eşlemeyi göstereceğiz. İkinci olarak iyi bilinen aritmetik problemlerinden biri olan congruent sayı problemine değineceğiz. Bu problemin aritmetik dizilerdeki rasyonel karelerle ilgili bir probleme ... Devamını oku... Congruent Sayı Problemi

Tarih: 16 Kasım 2018 Yer: Dokuz Eylül Üniversitesi, Matematik Bölümü, B255 Davetli Konuşmacılar Alp Bassa, Boğaziçi Üniversitesi Ayhan Günaydın, Boğaziçi Üniversitesi Şermin Çam Çelik, Özyeğin Üniversitesi Doğa Can Sertbaş, Cumhuriyet Üniversitesi   Program ve Özetler 9:15—9:30: Açılış 9:30—10:45: Ayhan Günaydın 10:45—11:15: Çay-Kahve molası 11:15—12:30: Alp Bassa 12:30—14:30: Öğle arası 14:30—15:45: Doğa Can Sertbaş 15:45—16:15: Çay-Kahve molası 16:15—17:30: Şermin Çam Çelik ... Devamını oku... Arithmetica İzmir 1

Beste Akdoğan, Dokuz Eylül Üniversitesi Tarih: 9/11/2018,  Cuma,  Saat: 10:15 Özet: Bu konuşmada, eliptik eğri kavramını tanıtacağız. Öncelikle eliptik eğrilerin geometrik ve cebirsel yorumlarından bahsedeceğiz. Daha sonra eliptik eğri üzerindeki rasyonel noktaların kümesinden ve bu kümenin sonlu üreteçli değişmeli grup olduğunu söyleyen Mordell’in teoreminden söz edeceğiz. Son olarak eliptik eğrilerin L-serileri ile ilişkisini ve bu konudaki ... Devamını oku... Eliptik Eğrilere Giriş

Haydar Göral, Dokuz Eylül Üniversitesi Tarih: 26/10/2018,  Cuma,  Saat: 10:15 Özet: Bu konuşmada ilk olarak topoloji ve geometri kullanarak asalların sonsuzluğunun kanıtları yapılacaktır. Daha sonra Riemann zeta fonksiyonu ile asalların ters toplamları arasında bir ilişki kuracağız. Son olarak bunun bizi Dirichlet’in aritmetik dizilerdeki asallar teoremine nasıl götürdüğünün fikrini vereceğiz. Yer: Dokuz Eylül Üniv., Tınaztepe Yerleşkesi, Fen ... Devamını oku... Asalların Sonsuzluğu ve Aritmetik Dizilerdeki Asallar

Selçuk Demir, Dokuz Eylül Üniversitesi Tarih: 19/10/2018,  Cuma,  Saat: 10:15 Özet: Bu konuşma Szemerédi teoremi çevresindeki konulara değineceğimiz konuşmaların üçüncüsü olacaktır. İlk iki konuşmada yapılanlara kısa bir özet geçtikten sonra Szemerédi teoreminin kanıtının Ergodik teori ile olan ilgisini konuşacağız. Yer: Dokuz Eylül Üniv., Tınaztepe Yerleşkesi, Fen Fak. Matematik Böl. B259 nolu sınıf.

Selçuk Demir, Dokuz Eylül Üniversitesi Tarih: 05/10/2018,  Cuma,  Saat: 10:15 Özet: Bu konuşma Szemerédi teoremi çevresindeki konulara değineceğimiz konuşmaların ikincisi olacaktır. İlk konuşmada yapılanlara kısa bir özet geçtikten sonra Szemerédi teoreminin kanıtının fikrine değineceğiz. Yer: Dokuz Eylül Üniv., Tınaztepe Yerleşkesi, Fen Fak. Matematik Böl. B259 nolu sınıf.

Haydar Göral, Dokuz Eylül Üniversitesi Tarih: 28/09/2018,  Cuma,  Saat: 10:00 Özet: Bu konuşmada topoloji, geometri ve kombinatorik kullanarak asalların sonsuzluğunun değişik kanıtları yapılacaktır. Yer: Dokuz Eylül Üniv., Tınaztepe Yerleşkesi, Fen Fak. Matematik Böl. B206 nolu seminer/toplantı odası.