Multiple Zeta Değerleri

Burak Turfan (DEU)
Yer: B256
Tarih: 29 Kasım 2019, Saat: 13:30

Özet: Bu konuşmada multiple zeta değerlerinden ve Riemann zeta fonksiyonunun özel değerlerinden bahsedilecektir. Sonra da Euler formülünden ve multi zeta değerleri arasındaki bazı lineer ilişkilerden söz edilecektir.

Kuvvet Derecesi Üzerine

M. Pınar Eroğlu, Dokuz Eylül Üniversitesi.
Tarih: 13 Kasım, 2019, Çarşamba, Saat: 14.45 – 16.15.
Yer: Dokuz Eylül Üniv., Tınaztepe Yerleşkesi, Fen Fak. Matematik Böl. B256 nolu derslik.
Özet: Bu seminerde, birimli bir halkanın “kuvvet derecesi” kavramını tanıtacağız. Tanım oldukça teknik bir durum içermesine rağmen, bazı halka sınıflarının kuvvet derecesinin kolayca hesaplanabileceğini göreceğiz.

Refereans: 1. Brešar, M., Chebotar, M. A., and Martindale, W. S. (2007). Functional identities. Springer Science & Business Media.