Cebirsel Birim Kesirler

Haydar Göral, Dokuz Eylül Üniversitesi.
Tarih: 25 Aralık, 2019, Çarşamba, Saat: 14.45 – 16.15.
Yer: Dokuz Eylül Üniv., Tınaztepe Yerleşkesi, Fen Fak. Matematik Böl. B256 nolu derslik.
Özet: Bu konuşmada cebirsel birim kesirler hakkında konuşacağız. Cebirsel birim kesirlerden oluşan bir Diofant denklemin reel sayı cisimleri arasında rasyonel sayı cismini nasıl belirlediğini göreceğiz.

Birimli Halkaların Kuvvet Dereceleri Üzerine

M. Pınar Eroğlu, Dokuz Eylül Üniversitesi.
Tarih: 18 Aralık, 2019, Çarşamba, Saat: 14.45 – 16.15.
Yer: Dokuz Eylül Üniv., Tınaztepe Yerleşkesi, Fen Fak. Matematik Böl. B256 nolu derslik.
Özet: Bu seminerde, ilk olarak bir elemanın cebirsel derecesi ile onun kuvvet derecesi arasındaki ilişkiyi inceleyeceğiz. Daha sonra birimli halkaların kuvvet dereceleri üzerine konuşmaya devam edeceğiz.

Algebra of G_2 Manifolds

Speaker: Mustafa Kalafat (Bartın)

Date: 20/12/2019, Time: 15:00

Place: B256

Abstract: In this talk we will give a discussion on a program which aims to present a combinatorial approach to the exceptional Lie group G_2. We give various results about the algebraic structure. We also prove some of the old results in terms of our approach.

Çoklu Zeta Değerleri

Burak Turfan, Dokuz Eylül Üniversitesi.
Tarih: 11 Aralık, 2019, Çarşamba, Saat: 14.45 – 16.15.
Yer: Dokuz Eylül Üniv., Tınaztepe Yerleşkesi, Fen Fak. Matematik Böl. B256 nolu derslik.
Özet: Bu konuşmada, Riemann zeta fonksiyonu ve çoklu zeta değerlerini tanıtacağım. Ayrıca, Riemann zeta fonksiyonunun çift tam sayılardaki değerleri için Euler’in formülünü göreceğiz. Riemann zeta fonksiyonu ve çoklu zeta değerleri arasında bazı doğrusal ilişkiler bulmaya çalışacağım. Bu konuşmanın asıl amacı bütün çoklu zeta değerlerinin uzunluğu ve ağırlığına bağlı olarak gerdiği Q-vektör uzayları üzerinde cebirsel yapı bulmak ve bu uzayların boyutları hakkında konuşmaktır. Son olarak, bazı varsayımlardan bahsedeceğim.

Frobenius Cebirleri, Gendo-Simetrik Cebirler, Eş-Çarpımlar ve Baskın Boyut

Çiğdem Yırtıcı, Stuttgart Üniversitesi.
Tarih: 4 Aralık, 2019, Çarşamba, Saat: 14.45 – 16.15.
Yer: Dokuz Eylül Üniv., Tınaztepe Yerleşkesi, Fen Fak. Matematik Böl. B256 nolu derslik.
Özet: İki büyük cebir sınıfı, Frobenius cebirleri ve gendo-simetrik cebirler, bazı özel özelliklerle beraber eş-çarpım ile karakterize edilebilir. Fakat bunlar arasında farklılıklar vardır. Bu konuşmanın amacı Fang ve König tarafından kurulan gendo-simetrik cebirler sınıfını tanıtmak ve bu farklılıkları açıklamaktır.

Asal ideal teoremi

Hikmet Burak Özcan

06/12/2019, Saat: 13:30

Yer: B256

Özet: Bu konuşmada öncelikle sayı cismi kavramını tanıtacağız ve verilen bir sayı cismi için onun tam sayı halkasından bahsedeceğiz. Daha sonra, asal sayı teoreminin sayı cisimlerine genellemesi olan Asal İdeal Teoremi hakkında konuşacağız. 1903 yılında Asal İdeal Teoremi, Edmund Landau tarafından kanıtlanmıştır. Bu teorem, bir sayı cisminin tam sayı halkasındaki normu en fazla n tam sayısı olan asal ideallerin sayısı için asimtotik bir formül verir.