Düğümleri “biquandle”lar ile boyama

Neslihan Gügümcü, İzmir Ekonomi Üniversitesi.
Tarih: 24 Ekim, 2018, Çarşamba, Zaman: 09:30 – 12:00.
Yer: Dokuz Eylül Üniv., Tınaztepe Yerleşkesi, Fen Fak. Matematik Böl. B206 nolu seminer/toplantı odası.
Özet: Bu konuşmada önce cebirsel topolojinin bir dalı olan düğüm teorisi ve düğüm teorisinin genellemelerinden kısaca bahsedeceğiz. Daha sonra iki cebirsel yapı olan “quandle” ve “biquandle” lara değinip, son olarak da biquandle yapıları ile düğüm diyagramlarını boyayıp, bu boyamalar ile düğümler için değişmezler (invaryantlar) oluşturacağız.

Asalların Sonsuzluğu ve Aritmetik Dizilerdeki Asallar

Haydar Göral, Dokuz Eylül Üniversitesi

Tarih: 26/10/2018,  Cuma,  Saat: 10:15

Özet: Bu konuşmada ilk olarak topoloji ve geometri kullanarak asalların sonsuzluğunun kanıtları yapılacaktır. Daha sonra Riemann zeta fonksiyonu ile asalların ters toplamları arasında bir ilişki kuracağız. Son olarak bunun bizi Dirichlet’in aritmetik dizilerdeki asallar teoremine nasıl götürdüğünün fikrini vereceğiz.

Yer: Dokuz Eylül Üniv., Tınaztepe Yerleşkesi, Fen Fak. Matematik Böl. B259 nolu sınıf.

Szemerédi Teoremi Çevresinde 3

Selçuk Demir, Dokuz Eylül Üniversitesi

Tarih: 19/10/2018,  Cuma,  Saat: 10:15

Özet: Bu konuşma Szemerédi teoremi çevresindeki konulara değineceğimiz konuşmaların üçüncüsü olacaktır. İlk iki konuşmada yapılanlara kısa bir özet geçtikten sonra Szemerédi teoreminin kanıtının Ergodik teori ile olan ilgisini konuşacağız.

Yer: Dokuz Eylül Üniv., Tınaztepe Yerleşkesi, Fen Fak. Matematik Böl. B259 nolu sınıf.