Arithmetica İzmir 3

8 Kasım 2019 Cuma düzenlenecek olan Arithmetica İzmir 3 çalıştayımız MAD projesi kapsamında Türk Matematik Derneği tarafından desteklenmektedir. Türk Matematik Derneği’ne (TMD) ve MAD projesine destekleri için çok teşekkür ediyoruz.

Yer: Dokuz Eylül Üniversitesi, Matematik Bölümü, B256

Tarih: 8 Kasım 2019

Davetli Konuşmacılar

Ahmet Muhtar Güloğlu, İ. D. Bilkent Üniversitesi

Faruk Temur, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

Emrah Sercan Yılmaz, Boğaziçi Üniversitesi

Program ve Özetler

10:00—10:30: Açılış kahve molasi

10:30—11:45: Faruk Temur

11:45—13:30: Öğle yemeği arası

13:30—14:45: Ahmet Muhtar Güloğlu

14:45—15:15: Kahve molasi

15:15—16:30: Emrah Sercan Yılmaz

Program ve Özetler (detaylı)

http://math.deu.edu.tr/wp-content/uploads/2019/10/arit-izmir3-program.pdf

Artin Cebirlerin Temsil Teorisi

Zübeyir Türkoğlu, Dokuz Eylül Üniversitesi.
Tarih: 23 Ekim, 2019, Çarşamba, Saat: 14.45 – 16.15.
Yer: Dokuz Eylül Üniv., Tınaztepe Yerleşkesi, Fen Fak. Matematik Böl. B256 nolu derslik.
Özet: Bu seminerde, neredeyse parçalanan kısa tam dizilerden bahsedeceğiz. Bu kavram modüllerin kısa tam dizilerinin özel bir türüdür ve Artin cebirlerinin temsil teorisinde merkezi bir rol oynar.