İzmir Matematik Günleri – III

İzmir Matematik Günleri – III 1-2 Ekim 2020

İMG 2020

Çalıştay web sayfası: http://img.deu.edu.tr/

İzmir Matematik Günlerinin iki temel hedefinden biri yüksek lisans/doktora öğrencilerinin ve genç araştırmacıların çalışmalarını, fikirlerini ve tecrübelerini paylaşacakları, araştırma ve mentor ağları kurabilecekleri bir platform oluşturmaktır. Bir diğer hedefi ise lisans öğrencilerini, Matematik alanında akademik kariyer yapmak için cesaretlendirmektir.

Çalıştay iki farklı oturumdan oluşacaktır. Sabah oturumlarında davetli konuşmacılar kendi çalışma alanlarını tanıtan kolokyum konuşmaları vereceklerdir. Öğleden sonra oturumları ise yüksek lisans/doktora öğrencilerinin ve genç araştırmacıların konuşmalarına ayrılmıştır.

COVID-19 pandemisi nedeniyle bu çalıştay ÇEVRİMİÇİ olarak gerçekleştirilecektir.

Sunum dilleri İngilizce veya Türkçe’dir. Konuşmacı tercihini başvuru sürecinde kesin olarak belirtmelidir. Konuşma özetleri konuşmanın yapılacağı dilde olmalıdır.


Davetli Konuşmacılar

Ali Sinan Sertöz  (Bilkent Üniversitesi)

Fatma Altunbulak Aksu  (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi)

Kağan Kurşungöz  (Sabancı Üniversitesi)

Münevver Tezer  (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)