Futbol Topunun Topolojisi

Tarih: 26.05.2021 (Çarşamba) 12:00

Yer: SAKAI/Ogr DEU Math

Konuşmacı: Dr. Öğr. Üyesi Aslı Gülçlükan İlhan

Özet: Standart bir futbol topu, 12 beşgen ve 20 altıgen parçanın birbirine dikilmesiyle oluşur. Farklı
sayılarda beşgen ve altıgen parçalar kullanarak bir futbol topu dikebilir miyiz? Futbol topu
oluşturmak için başka poligonlar kullanabilir miyiz? Bu konuşmada bu soruların cevaplarını
arayacağız. Konuşmanın sonunda UEFA Euro 2016 resmi maç topunun neden daha öncekilerden farklı
olduğu ile ilgili bir video izleyeceğiz.

Öklid düzlemin izometrileri ve duvar kağıdı grupları

Tarih: 21.05.2021 (Cuma) 12:00

Yer: SAKAI/Ogr DEU Math

Konuşmacı: Dr. Öğr. Üyesi Celal Cem Sarıoğlu

Özet: Bu seminerin amacı Öklid düzleminin izometrilerini ve duvar kağıdı gruplarını tanıtmaktır. Duvar kağıdı grupları interaktif bir görsel materyallerle anlatılacaktır. Ayrıca duvar kağıdı gruplarının sayısının neden 17 tane olduğunun kanıtı yapılacaktır.