Farklı Kariyer Rotaları: Hava Trafik Kontrolörlüğü

DEÜ Kariyer Planlama Merkezi işbirliği ile DEÜ Fen Fakültesi Matematik Bölümü olarak düzenlediğimiz  kariyer etkinliğimizin bu ayki teması “Farklı Kariyer Rotaları”.  Devlet hava meydanları işletmelerinde hava trafik kontrolörü olarak çalışan Matematik Bölümü 2009 mezunumuz “Tuğçe SERTOĞLU”  ile gerçekleştireceğimiz “Hava Trafik Kontrolörlüğü” konulu söyleşiye ilgilenen herkes davetlidir. (Matematik Bölümü öğrencisi harici katılımcıların, etkinlik katılımı için moderatör ile iletişime geçmesi rica olunur.)

Konuşmacı: Tuğçe SERTOĞLU (DEU Matematik 2009 Mezunu / DHMİ Hava Trafik Kontrolörü)
Moderatör: Dr. Öğr. Üyesi Celal Cem SARIOĞLU
Tarih ve Saat
: 29.03.2024, 21:00
Yer: online.deu.edu.tr
Kanal:  DEUMatematikKARİYER

Sayılabilir Bir Asal Kaçınma Teoremi ve Asal Alt Modüllere Genellemesi

M. R. Pournaki, Sharif University of Technology. Tarih:  29 Mart, 2024, Cuma, Zaman: 13.00 – 14.00. Yer: Dokuz Eylül Üniv., Tınaztepe Yerleşkesi, Fen Fak. Matematik Böl. B255 nolu Derslik.

Özet: Değişmeli halka teorisinin temel taşlarından biri, ifadesi; “Eğer \frak{p_1},\ldots,\frak{p_n} R‘nin asal idealleri ve \frak{a} R‘nin \frak{a}\subseteq {\bigcup_{i=1}^n} \frak{p_i} özelliğini sağlayan bir ideali ise bazı 1\leq i\leq n için \frak{a}\subseteq \frak{p_i} olur” olan asal kaçınma teoremidir. Bu konuşmada, Sharp ve Vamos sayesinde bu teoremin sayılabilir versiyonunun kanıtını veriyoruz. Kanıt, metrik uzaylardaki Baire’nin ünlü kategori teoremini kullanıyor. Sonrasında onun asal alt modüllere genellenmesini tartışacağız.

Stanley Derinliğine Bir Bakış: Modüller İçin Geometrik Bir Değişmez

M. R. Pournaki, Sharif University of Technology. Tarih:  22 Mart, 2024, Cuma, Zaman: 13.00 – 14.00. Yer: Dokuz Eylül Üniv., Tınaztepe Yerleşkesi, Fen Fak. Matematik Böl. B255 nolu derslik.

Özet: Stanley derinliği, homolojik derinlik değişmezi ile bazı ortak özelliklere sahip olan bir modülün geometrik değişmezidir. Bu konuşmamızda öncelikle Stanley derinliğine ilişkin temel kavramları kısaca gözden geçireceğiz ve ardından yakın dönemde teorideki bazı gelişmeleri tartışacağız.

Birim Grafiklere Bir Bakış: Halkalardan Kaynaklanan Grafikler

M. R. Pournaki, Sharif University of Technology. Tarih:  15 Mart, 2024, Cuma, Zaman: 13.00 – 14.00. Yer: Dokuz Eylül Üniv., Tınaztepe Yerleşkesi, Fen Fak. Matematik Böl. B255 nolu derslik.

Özet: \mathbb{Z}_2\times\mathbb{Z}_2 halkası, sadece bir birime sahip, birimleri tarafından üretilemez. Genel halka teorisinde aslında bunun tek örnek olduğu ortaya çıktı. Bu konuşmada, “Birimli, değişmeli ve sonlu bir halka birimleri tarafından üretilir ancak ve ancak \mathbb{Z}_2\times\mathbb{Z}_2‘ye bir faktör olarak sahip olamaz”‘ın basit bir ispatını vereceğiz.

Matematiğin Üç Konusu Birbiriyle Buluştuğunda

M. R. Pournaki, Sharif University of Technology. Tarih:  8 Mart, 2024, Cuma, Zaman: 13.00 – 14.00. Yer: Dokuz Eylül Üniv., Tınaztepe Yerleşkesi, Fen Fak. Matematik Böl. B255 nolu derslik.

Özet: Fermat’ın küçük teoremi şunu belirtir: Eğer p bir asal sayı ise a^p \equiv a (mod p) herhangi bir a tamsayısı için doğru olur. p bir asal olmadığında ne olacağı sorulabilir. Bu sorunun cevabını matematikçiler hatta sayı teorisyenleri tarafından bile çok az biliniyor gibi görünüyor (Dickson’ın Sayılar Teorisinin Tarihi kitabında söylediği gibi). Bu konuşmada esasen Gauss’tan ve onun genellemelerinden kaynaklanan eksik sonucu tartışacağız.