Artin Cebirleri için değerlendirme fonktörleri aracılığıyla Krull-Schmidt teoremi

Victor Blasco Jimenez, Dokuz Eylül Üniversitesi.
Tarih:
17 Mart, 2022, Salı, Saat: 10.30 – 12.00.
Yer:
Dokuz Eylül Üniversitesi, Tınaztepe Yerleşkesi, Fen Fak. Matematik Bölümü B206 (bölüm seminer ver toplantı odası).
Özet: Bu konuşmada, belirli bir Artin Cebirinden diğerine geçme sürecini göstereceğiz ve sözde değerlendirme fonktörleri aracılığıyla bazı modül alt kategorileri arasında bir karşılık bulacağız. Bu, önceki konuşmadaki sonuçları kullanarak Krull-Schmidt teoremini kanıtlamaya yardımcı olacaktır.

Artin Cebirleri üzerinde sağ minimal morfizmler ve projektif örtüler

Victor Blasco Jimenez, Dokuz Eylül Üniversitesi.
Tarih: 10 Mart, 2022, Salı, Saat: 10.30 – 12.00.
Yer: Dokuz Eylül Üniversitesi, Tınaztepe Yerleşkesi, Fen Fak. Matematik Bölümü B206 (bölüm seminer ver toplantı odası).
Özet: Bu konuşmada Artin Cebirlerinin temsil teorisinin temellerini tanıtacağız. Özellikle, sağ minimal morfizm kavramı, sonlu olarak üretilmiş herhangi bir modül için projektif bir örtünün varlığını kanıtlamamıza yardımcı olacaktır. Bu Cebirler üzerinde ayrıştırılamaz projektif modülleri de karakterize edeceğiz.