Abelyen Kategorilerde İdeallerin Sonsuz Üstleri

Sinem Odabaşı, Institute of Physics and Mathematics, Science Faculty, The Universidad Austral de Chile (UACh).
Tarih: 23 Temmuz, 2019, Salı. Zaman: 11:15 – 12:30.
Yer: Dokuz Eylül Üniv., Tınaztepe Yerleşkesi, Fen Fak. Matematik Böl. B206 nolu seminer/toplantı odası.
Özet: ‘Phantom fenomeni’ ilk olarak Herzog tarafından [Her07], daha sonra [FGHT13] deki yazarlar tarafından abelyen kuruluma başarılı bir şekilde aktarıldı. Biz bu seminerde, ‘ghost fenomeninin’ de abelyen dünyaya aktarılabileceğini göstereceğiz. Ayrıca, üçgenleştirilmiş bir kategoride özel bazı ideallerin sonlu bir adımda sıfırlanmasının aslında abelyen dünyada özel tip ideallere ve cotorsion çiftlerine karşılık geldigini gözlemliyoruz. Bu gözlemi kullanarak, bazı uygun hipotezler altında, abelyen bir kategoride ‘Ghost’ idealinin sonlu ya da sonsuz bir adımda sıfırlandığını göstereceğiz. Bu sonucu, homolojileri sıfırlayan R-modül zincir kompleks morfizmlerinin ghost idealine uygulayacağız.
Bu seminer Sergio Estrada, X.H. Fu ve Ivo Herzog ile devam eden çalısmanın bazı kısımlarını içermektedir. Ayrıca, CONICYT/FONDECYT/Iniciaci\’on/11170394 numaralı araştırma bursu ile desteklenmektedir.
Kaynakça:
[FGHT13] Fu, X. H., Guil Asensio, P. A, Herzog, I. & Torecillas, B. (2013). Ideal approximation theory. Adv. Math. 244, 750-790.
[Her07] Herzog, I. (2007). The phantom cover of a module. Adv. Math. 215, 220–249.