√2 Sayısının İrrasyonelliği

Tarih: 29.04.2021 (Perşembe) 12:00

Yer: SAKAI/Ogr DEU Math

Konuşmacı: Prof. Dr. Selçuk Demir

Özet: √2 sayısının irrasyonel olduğunun değişik kanıtlarını paylaşıp tartışmayı planlıyoruz. Bir kanıtla ilgili soracağımız ilk soruları (etkin kanıt nedir, geometrik, analitik, ekstrem kanıt ne demek gibi) bu örnek üzerinden konuşup anlamaya çalışacağız.

Tayvan’da Akademik Deneyim

Tarih: 24.03.2021 Çarşamba 12:00

Yer: SAKAI/Ogr DEU Math

Konuşmacı: Araş Gör. Dr. Münevver Pınar Eroğlu

Özet: Tayvan’ın başkenti Taipei’deki National Taiwan University’de ilk olarak 2015 yılında doktora sırasında akademik bir ziyaret için daha sonra 2017 yılında doktora sonrası araştırma (post-doktora) yapmak için akademik ziyaretlerde bulundum. Bu konuşmada, akademik kariyerimin iki önemli dönemini kapsayan bu ziyaretlerin başvuru süreçleri hakkında bilgi verip daha sonra fotoğraflar eşliğinde orada edindiğim gerek akademik gerekse sosyal deneyimleri paylaşacağım.

Yönlü Çizgeler ve Dar Örtüler

Tarih: 09.03.2021 Salı 12:00

Yer: SAKAI/Ogr DEU Math

Konuşmacı: Dr. Öğr. Ü. Aslı Güçlükan İlhan

Özet: Yönlü çizge teorisinin birçok alana uygulamaları bulunmaktadır. Konuşmanın başında bunlara değineceğiz. Sonrasında ise bu teorinin, bölümümüzden birkaç Hoca ile bir Tübitak projesi kapsamında çalıştığımız problemler üzerinde nasıl karşılık bulduğunu anlatacağım. Genel olarak dar örtülerin sınıflandırılması üzerine çalışıyoruz. Dar örtüler, topolojik uzayların bir alt kümesidir ve onların farklı alanlara göre sınıflandırılması, kombinatoryal bir yapı olan yönlü çizgelerin belli grup etkileri altında sınıflandırılmasına karşılık gelmektedir. Son olarak verilen bir yönlü çizgeden nasıl dar örtü elde edilebileceğini, bir iki örnek üzerinden tartışacağız.