Artin Cebirlerin Temsil Teorisi

Zübeyir Türkoğlu, Dokuz Eylül Üniversitesi.
Tarih: 2 Mayıs, 2018, Çarşamba, Zaman: 09:30 – 11:00.
Yer: Dokuz Eylül Üniv., Tınaztepe Yerleşkesi, Fen Fak. Matematik Böl. B206 nolu seminer/toplantı odası.

Özet: Bu seminerde, ilk olarak  sol Artin halkalarda projektif modüllerin yapısı hakkında konuşmaya devam edeceğiz. Sonrasında bazı homolojik olaylar hakkında konuşacağız.

Artin Cebirlerin Temsil Teorisi

Zübeyir Türkoğlu, Dokuz Eylül Üniversitesi.
Tarih: 25 Nisan, 2018, Çarşamba, Zaman: 09:30 – 12:00.
Yer: Dokuz Eylül Üniv., Tınaztepe Yerleşkesi, Fen Fak. Matematik Böl. B206 nolu seminer/toplantı odası.

Özet: Bu seminerde, ilk olarak  halkaların ve modüllerin radikalleri hakkında konuşmaya devam edeceğiz. Sonrasında sol Artin halkalarda projektif modüllerin yapısı hakkında konuşacağız.

 

Artin Cebirlerin Temsil Teorisi

Zübeyir Türkoğlu, Dokuz Eylül Üniversitesi.
Tarih: 11 Nisan, 2018, Çarşamba, Zaman: 09:30 – 12:00.
Yer: Dokuz Eylül Üniv., Tınaztepe Yerleşkesi, Fen Fak. Matematik Böl. B206 nolu seminer/toplantı odası.
Özet:Bu konuşma dizisinde, Auslander, Reiten ve Smalo tarafından yazılan “Representation Theory of Artin Algebras” kitabını okumaya başlayacağız. Bu seminerde sonlu uzunluklu modüller, Jordan Holder Teorem ve sağ-sol minimal homomorfizmalar kavramları hakkında konuşacağız.

Zincir Kompleksleri Kategorileri Üzerindeki Model Yapıları

Mehmet Akif Erdal, Bilkent Üniversitesi.
Tarih: 28 Mart, 2018, Çarşamba. Zaman: 09:30 – 12:00.
Yer: Dokuz Eylül Üniv., Tınaztepe Yerleşkesi, Fen Fak. Matematik Böl. B206 nolu seminer/toplantı odası.
Özet: Homotopi teorileri serisindeki bu ikinci konuşmada, model yapılarının tanımlarından bahsedeceğiz ve bu tanımlardaki kavramları klasik homotopi teorisindeki kavramlarla karşılaştıracağız. Ardından, bir halkanın modüllerinin zincir komplekslerinin kategorileri üzerindeki klasik (Quillen) model yapılarını tartışacağız.