Mininjektif Halkalar

Meltem Güllüsaç, Dokuz Eylül Üniversitesi.
Tarih: 22 ve 29 Kasım, 6 ve 13 Aralık, 2017, Çarşamba. Zaman: 09:30 – 12:00.
Yer: Dokuz Eylül Üniv., Tınaztepe Yerleşkesi, Fen Fak. Matematik Böl. B206 nolu seminer/toplantı odası.
Özet: Mininjektif halkalara giriş yapacağız. Nicholson ve Yousif ‘ın kitabının ikinci bölümüne bakınız.
Kaynaklar
[1] Nicholson, W.K. and Yousif, M.F. Quasi-Frobenius Rings. Cambridge University Press, 2003.