Sonsuz Simetrik Grubun İndirgenemez Üniter Temsillerinin Sınıflandırılması

Cihan Sahillioğulları ve Sedef Taşkın, Dokuz Eylül Üniversitesi.
Tarih: 10 ve 17 Ocak, 2018, Çarşamba. Zaman: 09:30 – 12:00.
Yer: Dokuz Eylül Üniv., Tınaztepe Yerleşkesi, Fen Fak. Matematik Böl. B206 nolu seminer/toplantı odası.
Cihan Sahillioğulları’nın yapacağı ilk konuşma için özet:
Bu konuşmada, sonsuz simetrik grubun indirgenemez ehlil temsillerinin sınıflandırılması tanıtılacaktır. Öncelikle, çalışacağımız grup ifade edilecektir. Daha sonra Olshanski’s yarıgrubu ve sonsuz bisimetrik grubun küresel temsillerinden bahsedilecektir.
Sedef Taşkın’ın yapacağı ikinci konuşma için özet:
Bu konuşmada, sonsuz simetrik grubun üniter indirgenemez temsillerinin sınıflandırılmasına bir giriş yapılacaktır. İlk olarak sonsuz simetrik grup tanıtılacaktır. Daha sonra kıvrılmaya sahip yarı grupların temsillerinden bahsedeceğiz. Daha sonra, yarı grup temsillerini sonsuz simetrik grubun indirgenemez temsillerini sınıflandırmak için kullanacağız.